Wypominki Listopadowe
2020

czytane po Mszy św. wieczornej
przez cały listopad

 

Módlmy się za zmarłych:

śp.

Papieża Jana Pawła I

zmarłych Prymasów i Biskupów:

Kard. Augusta Hlonda

Kard. Józefa Glempa

Bpa Zbigniewa Kraszewskiego

Bpa Stanisława Kędziorę

kapłanów:

Ks. Kazimierza Konowrockiego Ks. Kazimierza Obryckiego Ks. Adama Krukowskiego Ks. Piotra Pawlukiewicza Ks. Piotra Urbanowskiego Ks. Józefa Skarpetowskiego Ks. Wiesława Chrząszcza Ks. Mirosława Deca Ks. Tadeusza Zielińskiego Ks. Artura Zawadkę Ks. Ryszarda Okińskiego Ks. Tadeusza Armijaka Ks. Tadeusza Karolaka Ks. Adama Szkópa Ks. Jana Sosnowskiego Ks. Kazimierza Sokołowskiego Ks. Jana Sudoła 

za poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,

za zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii

za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii:

Wiesławę Urbańską Stanisławę Wernio Wiesława Wierzbickiego Adama Dybka Stanisława Sukiennika Mariusza Sawickiego Stefanię Kacprzak Mariannę Kostrzewa Henrykę Komorek Krystynę Majcher Teresę Karpik Antoninę Zasiewską Łucję Kurdek Jerzego Smakosza Stanisława Właszczuka Zygmunta Gorczyńskiego Jadwigę Góralczuk Wiesława Niemirę Helenę Flury Lucynę Kowalską Sabinę Wróbel Janusza Ostrowskiego Mariannę Grabowską Teresę Kalinowską Irenę Jarczyk Zbigniewa Ciok Czesławę Kusiak Reginę Napłoszek Jerzego Żochowskiego Piotra Sztajerwalda Alicję Cichowską Władysława Banaszka Bogusława Podlesia Pawła Dołęgowskiego Waldemara Sałańskiego Annę Płatek Wandę Błaszczyk-Banasiak Wiesławę Wróblewską Małgorzatę Łuniewską Annę Fedorczyk Marię Łempicką Helenę Komor Władysława Borusiewicza Kazimierza Kowalczyka Władysława Milczarka Stanisława Jóźwika Marię Stachólską Tadeusza Stefaniaka Wiesława Ankuda Mieczysławę Kowalczyk Kazimierza Rowickiego Andrzeja Zycha Juliana Genco Henryka Jarząbka Wiesława Techmańskiego Zofię Szulim Zdzisławę i Tadeusza Wyszomirskich Stanisława Klagę Mariana Maciejewskiego Ryszarda Maciejewskiego 

 

za zmarłych:

Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefę, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona i zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków, Wasilisa Tapesa

Helenę i Bolesława Sędków, Józefę i Ludwika Urban

Juliana Krzywaka

Teresę Paćkowską

Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak

Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,

Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów

Czesława Bancerza, zmarłych z rodziny Bancerzów i Poruczników, Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Kurków i Niecieckich, Zofię i Juliana Stelmaczonków, zmarłych z rodziny Bazylewiczów oraz Irenę Sumińską

za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących

Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich, Feliksa, Mariannę i Stanisława Falkowskich

Marię Łempicką, Władysława Łempickiego, Kazimierza Twarowskiego i jego rodziców, Stanisława Jaszczołta oraz zmarłych z rodziny Jaszczołt

Tadeusza Jurczuka, jego rodziców, Jana i Helenę, Krystynę i Henryka Kopeć

Krystynę Porowską, Jana i Łucję Kryńskich, Stanisława i Teofilę Porowskich, Władysława i Mariannę Balcerak, Danutę Krajewską, Bogdana i Grzegorza Finkelsztajn, Halinę Bujalską

zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich

Zuzannę Wiącek i zmarłych z rodziny Wiącków, Stefana Błaszczyka oraz zmarłych z rodziny Błaszczyk i Szopa

Jana i Władysławę Rzempołuch, Władysława, Franciszka i Zofię Bucznych

Jana Kałuskiego i zmarłych z rodziny Omilion

Piotra, Beatę, zmarłych z rodziny Krzemińskich, Ludwiniaków, Kowalskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Szczepana, Sławomira, Helenę i Jana oraz zmarłych z rodziny Danajów, Ciszewskich i Wójcików

Genowefę, Stefana i Tadeusza Roguskich, Lucynę i Jacka Rudników

Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Daniela, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgos oraz zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich

Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budków, Tadeusza i Władysławę Gnich, Helenę Kosińską

Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicę, Teresę Seremak, Basię i Bogusława Chędoszko i zmarłych z rodziny Lewandowskich

Tadeusza, Franciszka i Genowefę Gołębiewskich oraz zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich, Jana, Marię i Januszka Sobiewskich oraz zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków

Wojciecha Puławskiego, Genowefę i Władysława Żak, Teresę Nowakowską, Annę Przeździecką, Nadzieję Kopeć oraz zmarłych z rodziny Żak, Puławskich, Świnogów oraz Ciszewskich

Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Aleksandrę i Bolesława Roguskich, Mariannę i Jana Kupców, Janinę i Lesława Lubowieckich, Katię i Kostę Jugrew, Zofię i Tadeusza Miazgów oraz Wojciecha Lubowieckiego

Matyldę Wawer

Stanisława, Weronikę, Stefana, Mieczysława Rutkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Teresę, Honoratę, Władysława, Zdzisława oraz zmarłych z rodziny Błaszczaków i Gnichów

Janinę, Kazimierza, Wiesława i Pawła Lipków, Leszka i Przemka Przewodowskich, Irenę i Jerzego Pankiewiczów, Romana, Ryszarda i Jadwigę Biskupskich, Agatę i Rafała Janickich

zmarłych z rodziny Gurtatów, Wydrów, Kozłowiczów i Malarczyków

Helenę i Henryka Stanisławskich, Tadeusza Sosnowskiego

Annę Leśnowolską, Jana Usińskiego

Halinę Bujalską, Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balceraków, Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich, Grażynę i Juliana Czerwińskich

Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów oraz Władysława Mąkę

Jana, Edwarda, Genowefę i Władysława Ołdaków

Kazimierza, Genowefę i Jana Niemyjskich, Annę, Stanisława i Tadeusza Moczulskich, Ks. Stanisława Kurka, Adama Gnatowskiego, Leokadię i Jana Kryńskich, Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich

Andrzeja Tomaszkiewicza, Lidię Sobieraj

Helenę i Franciszka Tyszków oraz Stanisławę Zdunek

Tadeusza, Kazimierę, Stanisława i Izabelę Ksionek, Mariana, Jana i Halinkę Stelmachów, Andrzeja Kalicińskiego, Marię Zielińską, Kazimierza, Józefa i Annę Wyszogrodzkich

Eugenię i Jerzego Plasota, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz zmarłych z rodziny Plasota, Hornung, Chęcińskich, Langner, Sitarczuków, Nowaków, Jadackich, Rosłonów, Oleksiaków, Filipczaków, Berskich, Olewiczów, Musielików, Orychów, Suchockich, Rozbickich i Wójcików, Jana i zmarłych z rodziny Krawczykowskich, Sapierzyńskich, Sierpińskich i Gęsickich, Kazimierę i Stefana Piwko, Józia, Czesława, Teresę, Mieczysława i Celinę Skoniecznych oraz zmarłych z rodziny Piwko, Mikuli, Dąbrowskich i Kacprzaków, Henrykę, Romana i Henryka oraz zmarłych z rodziny Komorków, Sajdków, Kozłowskich, Potyrów i Czarniaków, Genowefę i Stanisława oraz zmarłych z rodziny Kostrzewów, Szewczaków, Smoderków, Lucynę Rogala, zmarłych z rodziny Zawadzkich i Byk, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Karolinę i Józefa Kucharków, Leokadię i Stefana Danaj

Halinę i Stanisława Grabowskich

Stanisławę i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Szymańskich i Zielińskich, Marię Buczek, Alinę i Krzysztofa Stefańskich oraz Barbarę Drabecką

Jadwigę i Franciszka Chojeckich, Barbarę oraz dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamców, dziadków Adamców i Budzyńskich, Jamesa Esbranda

Jana Rembelskiego

Apolonię, Tadeusza, Kazimierę, Józefa, Stefana i Jana Kacprzaków oraz Władysława Mąkę

Bogumiłę Puławską, Genowefę i Kazimierza Ejnik, Genowefę Malinowską, Józefę i Jana Poreda

Zofię i Stanisława Kuzińskich, Tadeusza Mikuli oraz zmarłych z rodziny Mikuli i Tymińskich

Stefanię i Henryka Kałuskich

Wiesławę Pazio oraz zmarłych z rodziny Pazio i Maliszewskich

Jerzego, Helenę i Edmunda Krajewskich, Bogumiłę Lendzion

zmarłych z rodziny Kamińskich, Błaszczaków i Gołaszewskich

Eugenię i Czesława Pogorzelskich, Marcjannę, Józefa i Antoniego Toczyskich, Janusza Gałązkę, Janinę, Czesława i Stanisława Pieńkowskich oraz zmarłych z rodziny Pogorzelskich, Toczyskich i Rutkowskich

Bogumiła Kowalskiego, Jadwigę i Stefana Wilków

Stefana, Helenę i Mikołaja Niewiarowskich, Stanisława i Stanisławę Bania oraz zmarłych z rodziny Baniów, Denisów, i Niewiarowskich

Wiesława Polewaczyka

Annę Wójcik i zmarłych z rodziny Cioków, Wójcików i Sobolewskich

Helenę i Jana Dąbrowskich, ich rodziców, Annę i Józefa Małczaków, ich rodziców, Marię i Zdzisława Kur oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Olędzkich, Małczaków i Wiechetków

zmarłych z rodziny Nawrockich, Królaków i Graczyków

Stefanię i Józefa Górków, Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Ruta

Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego i Franciszka, dziadków oraz zmarłych z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich

Marię i Andrzeja Klimkiewiczów, Eugenię i Mariannę Napiórkowskie

Franciszka i Stefanię Czosneckich, Mieczysława i Janinę Perepeczo, zmarłych z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Tatianę, Aleksandra, Sergieja, Marię, Adama, Aleksandra i Barbarę Boguszewicz, Olgę, Antona, Wiktora, Michała i Bronisławę Draczan, Michała Kostiuczenko

Ks. Mariana, Jadwigę i Eugeniusza Olszewskich, Czesławę Rogulską

Wiesława Elcesera, zmarłych z rodziny Elceser, Antoniego i Michalinę Bożyk oraz zmarłych z rodziny Bożyków

Mirosławę i Zygmunta Woźniaków

Władysława Banaszka oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Dąbrowskich

Annę i Władysława Gańko

Bożenkę i Krzysztofa Klimków

Ks. Mariana Piotrowskiego, Franciszka, Paulinę, Reginę, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława, Hannę i Aleksandrę Piotrowskich, Ignacego, Mariannę, Macieja, Krystynę, Janusza, Władysława, Stefanię, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich

Franciszka i Balbinę Krajewskich, Eleonorę i Wacława Rudników, Genowefę, Leonarda i Jakuba Mikułanów, Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich

zmarłych z rodziny Godlewskich, Kamińskich, Łuniewskich i Kruk

Jerzego Karwackiego i jego rodziców, Jana Brzostka i zmarłych z rodziny Brzostków

Stefana i zmarłych z rodziny Wąsowskich, Szymanowskich, Żelazowskich, Świętochowskich, Stolarów, Roguskich, Chendoszków i Wielądków

Leokadię Danaj, Stefana i Mieczysława oraz zmarłych z rodziny Dębkowskich i Danajów

Zygmunta, Zofię i Józefa Biesiada, Mariannę, Jana i Stanisława Łempickich oraz Piotra Grużewskiego

zmarłych z rodziny Bogumiłów, Parysów i Kochanowskich

Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich, Irenę i Jana Żebrowskich, Aleksa Boguskiego, Ks. Lucjana Ładę, Helenę i Czesława Smułków

Stanisława, Celinę i Krzysztofa Bala, Grażynę i Krzysztofa Łaszewskich

Stanisława Stańczaka, Mieczysława Kruka

Halinę i Mieczysława Sobczaków, Annę i Aleksandra Czajkowskich, zmarłych z rodziny Malinowskich, Sobczaków, Czajkowskich i Wojdów

Helenę, Edwarda i Janusza Sokalskich, Grzegorza Borensztajna, Andrzeja Pilewskiego, Barbarę Rogala, Bronisławę, Bolesława i Czesława Radzińskich, Marię, Bronisława, Tadeusza, Stanisława i Marka Dawidowiczów, Michalinę Szyszko, Marię Bazylewicz, Krystynę Kos, Zofię Rybałtowską, Jadwigę Kwiatkowską, Irenę Pankiewicz, Eugenię Plasota, Stanisławę Tkacz, Annę Szczęsną, Anielę Szczechura, Anielę Kosmanowicz, Reginę Jackiewicz, Annę Plaskota, Czesławę Kusiak, Helenę Redo oraz dzieci nienarodzone

Paulinę i Stanisława Bobrukiewicz

Sabinę i Feliksa Dubasów, Mariannę, Jana i Danutę Rzemienieckich, Melanię i Józefa Walentynowiczów, Ks. Cypriana Łozowskiego

Stanisława Bancerza, Aleksandra, Sabinę i Jana Nozderków, Aleksandra, Stanisławę i Władysława i Władysławę Floryszczyków

Włodzimierza Skłodowskiego

Krzysztofa Kostro, Jana i Mariannę Skaradzińskich, Witolda i Mariana Kostro

Tadeusza Rukata oraz zmarłych z rodziny Okońskich

Teodozję i Tadeusza Kiełków, Aleksandrę i Aleksandra i zmarłych z rodziny Gajewskich, Annę i Czesława i zmarłych z rodziny Kiełek

Mariannę i Czesława Golis, Włodzimierza Szarego oraz zmarłych z rodziny Golisów, Maciołków i Szarych

Włodzimierza-Henryka Soszyńskiego, rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny Soszyńskich i Frączków

zmarłych z rodziny Piotrowskich i Stępnowskich

Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwald, Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich, Stanisławę, Józefa i Lucjana Szymanowskich, Janinę i Edwarda Turlej, Edwarda Wilka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Stanisława Lipka-Auguścika, Władysławę i Stanisława Matusików

Antosia Lasockiego, Teresę, Krystynę i Henryka Lasockich oraz zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Helenę i Stanisława Błaszczyków, Janinę i Wacława Szymańskich, Leokadię Błaszczyk, Józefa Niepiekło, Antoniego Pełszyka

Andrzeja i Rafała Birków, Artura Kura

Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich, zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich

Stefana Roguskiego, Stefanię i Stanisława Wyszołmirskich

zmarłych z rodziny Godlewskich i Kleszczewskich

Cezarię, Stanisława, Tadeusza i Wacława Stefaniuków

Kazimierza Niemyjskiego, Leokadię Dauksza, Bolesława Stefaniuka, Pegi Szroder

Edwarda Lewandowskiego i jego rodziców

zmarłych z rodziny Urbanowskich, Śliwowskich, Kulasińskich, Kilańskich oraz Katarzynę Biegaj

zmarłych z rodziny Chojnowskich, Kurpiewskich, Jankowskich, Sokołowskich i Czarniawskich

Andrzeja, Czesława, Edwarda, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną

Leokadię, Ewę, Bolesława, Mieczysława i Adama Jarzębskich, Ireneusza Siemaszko

zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków

Bolesława, Lucjana i Czesławę Pliszka, Zdzisława, Wacława, Józefę i Franciszkę Niewiadomskich, Czesława i Władysławę Piechowicz, Genowefę Malinowską, Romualda Malickiego

Krystynę Pałaszewską, Jadwigę Kwiatkowską, Ks. Piotra Pawlukiewicza, Mariannę Dudek, Martę Jakubczyk

Stanisławę i Lucjana Godlewskich, o łaskę nieba dla dzieci nienarodzonych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Helenę i Jana Komor, Władysławę, Kazimierę i Jana Komorów, Rozalię, Mariannę, Józefa, Franciszka, Jadwigę, Stanisława, Jerzego i Zdzisława Gąsiewskich

Ks. Józefa Tuza, Władysławę Szczotka, jej rodziców, Jana Osińskiego, jego rodziców, Kazimierza Łazarza i jego rodziców oraz Kazimierę Filakównę

Zofię i Kazimierza, Zygmunta i Adama Bissów, Władysławę, Marcina i Józefa Serafin, Bronisława, Józefę i Stanisława Kozinów

Teresę i Józefa Kalinowskich, Mariannę i Franciszka Wierzbów

Witolda i zmarłych z rodziny Puławskich i Chmielewskich, Barbarę, Wojtka i Witolda Chmielewskich, Zofię i Mieczysława Chmielewskich, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, zmarłych z rodziny Pińkowskich

Eugeniusza Żak, zmarłych z rodziny Żak, Stanisława, Aleksandrę i Bożenę Pyza, Janusza Banaszka

zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich

Wacławę, Edwarda, Stanisława i Zbigniewa Tymińskich, Anielę, Stanisławę i Henryka Skłodowskich

Jolantę i Mariana Rybałtowskich, Helenę i Stanisława Kurowickich, zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich

Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków

Czesławę, Aleksandra i Ryszarda Kusiaków, Eugenię Świdzińską, Barbarę Cichocką oraz zmarłych z rodziny Chormańskich i Demiańczuków

Helenę i Stanisława Pliwków, Helenę i Kazimierza Cuch

Zygmunta i Witolda Świerżewskich i zmarłych z rodziny Godlewskich i Świerżewskich

Barbarę, Antoniego, Stanisława i Tadeusza Baltaziuków

zmarłych z rodziny Baltaziuków, Kamińskich, Wilgatków, Bućkowskich i Romanowskich

Izabelę i Stanisława, Marię i Jana Właszczuk, Apolonię i Władysława Rosłonów, Teresę i Tadeusza Rybak

Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Józefa i Henrykę oraz zmarłych z rodziny Krawczyków, Krystynę i Tadeusza Paluszkiewiczów

Jana Walczuka, Jadwigę Mąka, zmarłych z rodziny Walczuków, Truchlów oraz dziadków Suchcickich

Mariannę, Wawrzyńca, Rozalię, Jana, Michalinę, Bronisława i Halinę Szczapa, Annę i Franciszka Kłębek, Annę Ognik, dziadków Rozbickich i Nagraba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Kazimierę i Stefana Piwko, Celinę Skonieczną, Józefa i Czesława Piwko

Eugenię i Jerzego Plasota, Jana Krawczykowskiego

Genowefę i Aleksandra Leszko, Jana Kuraka, jego rodziców, siostrę Anielę, Mariannę i Wojciecha Radziszewskich oraz Robusia Wójcika

Ryszarda Sieradzińskiego, jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich, Bronisławę i Wiesława Ciszewskich

Władysławę i Władysława Zielińskich, Józefa i Feliksa Chałupków, Franciszka Chojnackiego, Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich, Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich, Feliksę Nowosielską oraz Dawcę przeszczepionego organu

Mariana i Jadwigę Bardadyn, Stefana Kur, Janinę Kowalewską, zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków, Janinę Kowalską, Witolda Pileckiego i Żołnierzy Wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksą Krzywda, Józefa i Mariannę, Ryszarda i Józefa Piekart, Halinę i Pawła Breguła, Mieczysławę i Karola Dziudziek oraz zmarłych z rodziny Piekart i Krzywda

Henrykę, Józefa, Ewę i Stanisława Zalewskich zmarłych z rodziny Zalewskich i Kosowskich

Teresę i Jana Krasuskich, Czesława, Artura, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich

Mieczysława i Kazimierę Radziszewskich, zmarłych z rodziny Radziszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące

Ryszarda Listwona, Helenę i Jana Zychów

Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z rodziny

Stanisława i Bogusława Podlesiów, Bronisława, Franciszkę, Jadwigę i zmarłych z rodziny Tymińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów, Stefana, Stanisława i Genowefę Wojtyrów

Mariannę, Wacława, Władysława i Zenona Mąków, Mariannę i Piotra Skarżyńskich, Janusza, Helenę, Juliana Danasewiczów, zmarłych z rodziny Pląsków, Polkowskich i Mąków

Henryka Nowaka, Piotra i Stefanię Sławińskich, Józefę Bojko z rodziną, Michała Tarkowskiego, Wandę Artych

Wiesławę Pazio i zmarłych z rodziny Paziów i Maliszewskich

Michała, Pawła i Jana Andrasików, Jana Sulicha, Krzysztofa i Annę Teodorowicz

Wandę i Jana, Mariannę i Józefa Gumiennych, ich rodziców, Henrykę i Stefana Marcinkiewicz, ich rodziców, Bernarda Mościbrodzkiego, jego rodziców i teściów, Czesławę i Czesława Szulim, Cecylię Dąbkowską, Andrzeja Prędotę, Leokadię Rudzką

Adama i Antoniego Jamiołkowskich, Krystynę i Eugeniusza, Julię i Piotra Chojeckich, Stanisławę i Wacława Duków, Janinę Chodowicz, Irenę i Zdzisława Hryniewiczów, Teresę i Kazimierza Czerkiesów oraz zmarłych z rodziny Chojeckich, Czerkiesów, Jamiołkowskich, Duków, Chodowiczów, Hryniewiczów, Kujdów, Auguścińskich, Zaczków, Olejniczaków, Parnowskich i Emilię Kościelniak

Aleksandrę i Kazimierza Kacprzak, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Wandę Łęcką

Mariannę i Henryka Chacińskich, Annę i Jana Lach, Wiesławę i Józefa Grzelaków, Zofię i Romana Chacińskich

Jana Golaskę, zmarłych z rodziny Gałkowskich, Łukasiewiczów, Butkiewiczów i Turkawków

Aleksandrę, Jana, Stanisława, Mariannę i zmarłych z rodziny Klimkiewicz, Golaska i Szczepaników

Czesława i Juliana Brodzików, Czesławę, Stefana i Zdzisława Więch

Barbarę, Władysławę, Tadeusza i Wacława Gnich, Jana i Marię Budków, Feliksę i Stanisława Łuczyk, Tadeusza i Michała Kamińskich, Kazimierę i Wincentego Świerczyńskich, Karola, Mariannę i Ludwika Rutkowskich, Grażynę i Lucjana Markiewicz, Józefa, Patapiusza i Piotra Hej, Danutę i Jana Kieś, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Kazimierę i Stanisława Nowakowskich, Janinę i Szymona Rycielskich, Bogumiłę Rudiak

Mariannę i Karola Pietruszka, Adama Pajewskiego, Annę Błazałek i Stefana Kamińskiego

Romana Wiśniewskiego, Halinę, Ryszarda i Jana, Feliksę i Władysława Rutkowskich, Helenę i Józefa Rudnickich

Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierota, Stanisławę i Piotra Olszewskich, Władysławę i Mariana, Bronisławę i Stanisława Wnuk, Stefanię i Piotra Kur, Bogdana Krasuskiego, Wiesława Zarębę, Adama Ponichtera

Halinę, Mariana i Henrykę Oniśk, Irenę i Wacława Wrzosków

Wacława Szulima, Genowefę i Jana Kacprzak, Stanisława, Feliksę i Apolonię Szulim, zmarłych z rodziny Szulimów i Kacprzaków

Anielę i Ignacego Grzybowskich, Czesławę Kulczakowicz, Grzegorza Hajdackiego, Władysława Rytwińskiego, Tadeusza Strus, Stanisława Sosnowskiego, Stanisławę Radecką, Janinę Sińczuk, Ryszarda Pozłótkę, Cezarię, Lucjana i Edwarda Tymińskich, Stanisławę Wilczyńską oraz zmarłych z rodziny Porzezińskich, Grzybowskich, Kulczakowiczów i Sawickich

Jana i Helenę Góral oraz zmarłych z rodziny, Stanisława, Wacławę i Zbigniewa Grudziąż i zmarłych z rodziny, Helenę i Elę oraz zmarłych z ich rodziny

Henryka Jarząbka, zmarłych z rodziny Jarząbków, Henrykę i Józefa Krupów, ich rodziców i rodzeństwo, Mariannę i Kazimierza Rękawków, ich rodziców i rodzeństwo, Emilię i Franciszka Konopków, ich rodziców i rodzeństwo, Jana, Helenę, Jana i Krystynę Bajurskich, Ryszarda Pobikrowskiego i jego rodziców, zmarłych z rodziny Stachników, Kazimierę i Zenona Piaseckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Stanisława, Wiesława, Stefana, Bolesławę i Franciszka Niemira, Władysława, Mariannę i Annę Pędzichów, Tadeusza, Janinę, Lucjana i Józefa Tenderenda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Czesława Sikorę

Kazimierza Białka, Jadwigę i Stefana Wrzesień

Grzegorza Latocha

Zdzisława Pośladę, Mariannę i Jana Oleszczuk, Mariannę i Stanisława Poślada

Marię, Jana, Władysławę, Tadeusza i Teresę Przybysz, Mariannę i Kazimierza Gołębiewskich, Czesławę i Mariana Jadackich, Zbigniewa, Hannę i Krzysztofa, Bobrowskich, Olgierda Zarzyckiego, Alfredę i Piotra Drząszcz, Marię Balicką, Wojciecha Stefaniaka, Michała Maliszewskiego, Matyldę Wawer, Iwonę Wrzosek

Stefanię i Władysława, Józefę i Jana Cegłów, Józefę i Stanisława Łopatów, Feliksę i Michała, Annę i Antoniego Małków, Janinę i Franciszka Filipowicz, Władysławę, Wandę i Kazimierza Kołodziejskich, Zofię i Michała Janczara, Franciszkę i Jana Stefańskich, Mariana Siadraka, Urszulę Kruk, Bogdana Rosiaka, Barbarę Żurawską

Jana, Józefa, Irenę, KazimierzaMariannę Niemyjskich, Kazimierza, Franciszka i Mariannę oraz zmarłych z rodziny Putkowskich i Niemyjskich

Hieronima Ankud, jego rodziców, Paulinę i Józefa Janukowicz

Czesława, Piotra i Stefana Sztajerwald, Janinę i Edwarda Turlej

Anielę, Franciszka, Bogusława, Czesława, Jerzego i Mariannę Wilków, Eugenię, Reginę i Halinę Dąbrowskich

zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów

Jana Mielcarza

Jarosława Trojanowskiego

Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Zycha

Bogdana Snopkowskiego, Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk, Pawluk i Zawistowskich oraz Jana Zakrzewskiego

Mirosława Tymińskiego

Janinę i Aleksandra Stańczuk, Teresę Szymanek, Edwarda Opęchowskiego

Tadeusza Stańczuka, Weronikę i Jana Klimków

Stanisława, rodziców Leokadię i Hipolita, zmarłych z rodziny Jaźwińskich

Genowefę i Jana Kucharczyków oraz ich rodziców

Eugeniusza, Halinę, Marcina i Stefanię Zalewskich, Ignacego i Leokadię Kostro oraz Krystynę Szymczak

Krystynę i Stanisława Żochowskich, Zofię i Kazimierza Wojtaszek, zmarłych z rodziny Janasów, Wojtaszków i Nasiłowskich

Zdzisławę Galicką, Krzysztofa Pałaszewskiego, Romanę i Blankę Lipka 

Andrzeja Zycha, rodziców Zychów i Kuflów

Kazimierza Lipkę, zmarłych z rodziny Lipków i Więsaków

Lilianę Gastoł, Czesława Maciążka, Antoniego, Marię, Stanisława i Franciszka Krzysiek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Stanisławę i Emila Jarosz, Krystynę i Henryka Nasiłowskich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Aleksandrę, Mariana i Józefa Wyszyńskich oraz zmarłych z rodziny Wińskich

Helenę i Józefa Michlewiczów, Mariusza Sawickiego

Emiliana, Weronikę, Teresę, Annę i Witolda

zmarłych z rodziny Malinowskich i Kozłowskich

Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jeziorskich, Józefę i Stanisława Białków

Ryszarda, Grzegorza, Macieja, Weronikę, Stanisława, zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków i Niewieczerzał

Janinę i Czesława Białków, Janinę, Stanisława i Lecha Ramos, zmarłych z rodziny Białków i Kanclerzów

Helenę, Jana, Kazimierza i Stanisława Trędzborów, zmarłych z rodziny Trędzborów i Meterów, Teresę i Zdzisława Karpików

Zygmunta Jamiołkowskiego, Annę i Władysława Rawa, Aleksandra Zdziecha, zmarłych z rodziny Jamiołkowskich i Rawa

Stanisławę i Stefana Gumiennych, Mieczysławę Kowalczyk, Stanisława i Wacława Zalewskich, Annę Gomulską

Janinę Pełszyk, Jerzego Baczyńskiego

Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflik, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątków Janinę i Józefa, Agnieszkę i Jana, Janinę i Stanisława, Mariana, Michała i Anielę oraz zmarłych z rodziny Kolano, Katarzynę i Jana, Urszulę, Józefa, Stanisława, Marię i Czesława oraz zmarłych z rodziny Żurek, Jana, Czesława, Katarzynę, Wojciecha, Balbinę i zmarłych z rodziny Drzazga, Zofię i Eugeniusza Maciołek, Franciszkę i Michała, Jana, jego żonę, Katarzynę, Marię, Józefę, Genowefę, Józefa i Jana Małków, Annę, Marię i Jana Bisów, Stanisława, Zofię i Franciszka Karwat, Zofię, Piotra i Franciszka Miazga, Kazimierza Maciołka, Kamila Wojtaka, Pawła Sieka, Jana i Helenę Konior, Józefa Stręka, Stanisława Rainera, Mieczysława Urbanika, Genowefę Stępień, Franciszka Piecha, Mariana Grubę, Annę Reichert, Ks. Józefa Wilka, Stanisława Czyrnego, Mariannę i Ryszarda Boćko, Jana i Marię Puchalskich, Mariannę Karbarz, Rozalię Niemiec, Czesława, Władysława i Janinę Kudyba, Halinę Kapusta, Bronisława Górecznego, Jana Członka, Stanisława Herudzińskiego, za poległych w obronie Ojczyzny i za dusze w czyśćcu cierpiące

Mariannę Bogiel, Bronisławę, Wacława i Jana Zych, Teresę Żegota, Janinę Zalewską, Władysława i Zdzisława Zenik, dziadków Zych i Matusiak

Natalię – Barbarę Kamińską, zmarłych z rodziny Radomyskich, Mikulskich i Bartnickich

Marię, Piotra, Ryszarda i Mariana Grendysów, Teresę Sobkowiak, Annę i Mieczysława Białasów

Barbarę Żewko, Wojciecha Wysockiego, Andrzeja Śniegockiego, Zosię Wyszadko

Krzysztofa Skołożyńskiego

Cecylię, Mariana, Zbigniewa, Michała i Wandę Ślebzak, Jadwigę Kwiatkowską

Mieczysława Ludwiniaka, zmarłych z rodziny Budków

Łucję Białobrzeską, zmarłych z rodziny Białobrzeskich, Stanisława Sukiennika i zmarłych z rodziny Sukienników, Elżbietę Kowalczyk, Czesławę Jadacką

Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich

Irenę, Benedykta i Wiesława Techmańskich

za zmarłych z rodziny Kurzec, Putkowskich i Gierałtowskich

oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.


 

 

Módlmy się

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

vel

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

vel

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

 

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.

Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!