Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i PZC Caritas Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

1.                        Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.

2.           Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.

3.            Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.

4.            Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

5.            W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:

 

-   pełną nazwę organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

-   numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182

-   kwotę, którą chcesz przekazać …

6.         Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy naszej Parafii należy zamieścić w rubryce: "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, następujący wpis:
PZC CARITAS przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce
oraz (imię i nazwisko darczyńcy)
odpowiednio w:
poz. 135 - PIT-28,
poz. 311 - PIT-36,
poz. 107 - PIT-36L,
poz. 123 - PIT-37,
poz. 59 - PIT-38

7.         Kserokopię tej części zeznania podatkowego można przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, Zespół CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

Do pobrania plik pdf tutaj