Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
i PZC Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

1.        Oblicz 1,5% zł ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.

2.        Wpisz wartość 1,5% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.

3.        W rubryce "Cel szczegółowy 1,5% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:

 

-   pełną nazwę organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

-   numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000223182

4.           Aby wskazać w zeznaniu podatkowym Zespół CARITAS działający przy naszej Parafii należy zamieścić w rubryce: "Informacje dodatkowe” następujący wpis:
PZC Parafii Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce

5.          Kserokopię tej części zeznania podatkowego można przekazać do naszej Parafii – na podstawie tych dokumentów, Zespół CARITAS naszej Parafii będzie mógł ubiegać się o odzyskanie wpłat z konta CARITAS Diecezji, na które zostaną przekazane przez Urząd Skarbowy.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz: dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A nie korzystasz z odliczeń, chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2023 rok. w tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego o (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Więcej informacji tutaj.

Podejmując trud przekazania 1,5% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych w naszej diecezji i naszej Parafii.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!