Wspólnoty Różańcowe


Ogłoszenia
29 stycznia 2023
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — luty 2023

  Za parafie:
  Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości na najbardziej potrzebujących. 

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od środy 1 lutego.
  Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 3. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 4. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 5. We styczniu dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniła VI Rodzina Róża Różańcowa Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.
  Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W lutym prosimy o opiekę VII Rodzinną Różę Różańcową p.w. św. Jana Pawła II.
 6. W styczniu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę miesiąca, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła V Rodzinna Róża Różańcowa p.w. św. Faustyny Kowalskiej.
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W lutym modlitwy różańcowe odmawiane w każdą środę, w I piątek miesiąca, I sobotę miesiąca oraz w każdy III piątek miesiąca będzie poprowadziła II Rodzinna Róża Różańcowa p.w. św. Rity z Cascii.
 7. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.