Wspólnoty Różańcowe


WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE 

Ogłoszenia
1 kwietnia 2024
Poniedziałek Wielkanocny

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — kwiecień 2024

  O szacunek dla kobiet:
  Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od poniedziałku 1 kwietnia.
 3. Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 4. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 5. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 6. W marcu dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniła V Rodzinna Róża Różańcowa św. Faustyny Kowalskiej.
  Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W kwietniu prosimy o opiekę VI Rodzinną Różę Różańcową NMP Fatimskiej.
 7. W marcu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła III Rodzinna Róża Różańcowa św. Judy Tadeusza. 
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W kwietniu prosimy, aby modlitwy różańcowe odmawiane w każdą środę, w I piątek miesiąca, I sobotę miesiąca oraz w każdy II piątek miesiąca poprowadziła IV Rodzinna Róża Różańcowa św. Rodziny z Nazaretu.
 8. 27 kwietnia odbędzie się Zjazd Kół Żywego Różańca w Nowym Dworze Mazowieckim. 

  Chętnych zapraszamy do wspólnej podróży autokarem. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 7:30, koszt przejazdu 30 zł.
  Więcej informacji tutaj.
 9. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.