Wspólnoty Różańcowe


Ogłoszenia
28 maja 2023
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska Apostolstwa Modlitwy — czerwiec 2023

  O zniesienie tortur:
  Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od czwartku 1 czerwca.
  Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 3. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 4. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 5. W maju dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła II pełniło I Koło Żywego Różańca pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy. 
  W czerwcu prosimy o opiekę II Koło Żywego Różańca pw. Św. Kazimierza Królewicza.
 6. W maju modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę miesiąca, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła VIII Rodzinna Róża Różańcowa p.w. Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W czerwcu modlitwy różańcowe odmawiane w każdą środę, w I piątek miesiąca, I sobotę miesiąca oraz w każdy III piątek miesiąca będzie prowadziło I Koło Żywego Różańca pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 7. W sobotę, 10 czerwca odbędzie się XI Zjazd Różańcowych Róż Rodzinnych Diecezji Warszawsko-Praskiej

  w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Strumykowa 25, w Warszawie na Tarchominie.
  Tegoroczne hasło: "OTO MATKA TWOJA".
  Zaproszenie skierowane jest do kapłanów, zelatorów, członków Różańcowych Róż Rodzinnych, Róż Rodziców Modlących się za Dzieci i wszystkich chętnych, do uczestnictwa w tym wydarzeniu. W programie przewidziana jest modlitwa różańcowa konferencja, świadectwo, o godz. 12:00 będzie sprawowana Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego, później odbędzie się Agapa.
  Dla dzieci zagwarantowana jest opieka i atrakcje.
  Chętnych do wspólnego wyjazdu prosimy o zgłoszenie się do zakrystii do dnia 5 czerwca. 
  Więcej informacji tutaj.
 8. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.