Wypominki cz.II

WYPOMINKI 
 Roczne
2021/2022

Część II

czytane w II i IV
niedziele miesiąca

 

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Augusta Hlonda  Kard. Józefa Glempa
Biskupów:
Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę  Abpa Henryka Hosera
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Zbigniewa Gaszkowskiego  Ks. Stanisława Marczuka  Ks. Maksymiliana Sowę SCMA  Ks. Stanisława Kanię  Ks. Ryszarda Dobosza  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Eugeniusza Lewandowskiego
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Krzysztofa Żochowskiego  Janinę Kostrzewa  Jana Wrzoska  Władysława Rębowskiego  Lucjana Gawkowskiego  Jadwigę Zalewską  Janusza Bałdygę  Marka Jamiołkowskiego  Janinę Kocwa  Sabinę Arczewską  Józefa Ładosza  Henrykę Tomczuk  Bartłomieja Kłosowskiego  Jerzego Chmurzyńskiego  Stanisława Dyktyńskiego  Romana Maliszewskiego  Janinę Pazio  Michała Boreczko  Janinę Grzegorzewską  Krystynę Chychłowską  Mariannę Gańko  Władysławę Białek  Irenę Cieśnielewską  Andrzeja Kamińskiego  Grażynę Głąbikowską  Zdzisława Soćko  Tadeusza Dąbrowskiego  Krystynę Żaba  Mariana Pliwkę  Jadwigę Sikora  Stanisława Kopanię  Helenę Rudnik  Helenę Cuper  Roberta Swieszulskiego  Zdzisława Polanieckiego  Mariannę Krzemińską  Mariannę Sufczyńską  Cezarego Świętonia  Tadeusza Więcha  Zbigniewa Gromka  Halinę Zych  Krystynę Bancerz  Henryka Starużyka  Irenę Podbielską  Elżbietę Hajdacką  Stanisława Nawrockiego  Czesława Ognika  Grzegorza Sawickiego  Jadwigę Wąsowską  Eryka Grzesiaka  Irenę Wyszyńską  Kazimierę Tadrzak  Irenę Gorlicką  Franciszkę Śliwińską  Barbarę Cichowską  Lucynę Pawliszyn  Danutę Kalicińską  Sylwestra Rosę  Jacka Domańskiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Jolantę i Mariana Rybałtowskich
 zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich
 Annę i Tadeusza Plaskotów
 Władysławę, Jana i Marka Napłoszków
 Bronisławę i Adama Sikorów
 Stefanię i Władysława Ciubaków
 Małgorzatę i Tadeusza Osieckich
 Stanisława i Bogusława Podlesiów
 Władysława, Genowefę, Jana i Edwarda Ołdaków
 Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwaldów
 Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich
 Stanisławę, Lucjana i Józefa Szymańskich
 Janinę i Edwarda Turlejów
 Teresę Szulim i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
  Kazimierza, Jana, Genowefę, Eugeniusza i Wierę Niemyjskich
 ks. Stanisława Kurka
 Leokadię i Jana Kryńskich
 Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich
 Tadeusza, Stanisława i Annę Moczulskich
 Adama Gnatowskiego
 Anielę i Ignacego Grzybowskich
 Czesławę i Jana Kulczakowiczów
 Zbigniewa Cioka i zmarłych z rodziny Cioków
 Eugenię i Czesława Pogorzelskich
 Stanisława, Janinę i Czesława Pieńkowskich
 Janinę i Lucjana Rutkowskich
 zmarłych z rodziny Pogorzelskich, Toczyskich i Gałązków
 Felicję i Józefa Głuchowskich
 Krystynę Ponarską, Stanisława Baltaziuka
 Barbarę, Aleksandrę i Wincentego Kłusków
 Mariannę i Stanisława Puścionów
 Władysławę i Władysława Zielińskich
 Józefę i Feliksa Chałupków
 Franciszka Chojnackiego
 Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich
 Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich
  Feliksę Nowosielską
 dawcę przeszczepionego organu i wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywdów
 Józefa i Mariannę, Ryszarda, Danielę, Józefa i Wiesława Piekartów
 Halinę i Pawła Bregułów
 Mieczysławę i Karola Dziudziek
 zmarłych z rodziny Piekartów, Krzywdów i Dziudziek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariana i Jadwigę Bardadynów
 Stefana Kura
 Janinę Kowalewską
 Witolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Edmunda Skibę
 Pawła Rozbickiego
 zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 ks. Zygmunta Wirkowskiego, ks. Jana Andrzejewskiego, ks. Kazimierza Konowrockiego
 Janinę Kowalską
 Anastazję, Andrzeja i Ludwika Mirkowiczów
 Franciszka Turos
 Stanisława Jóźwika
 Anielę i Stanisława Grabskich
 Edmunda Świątkowskiego i jego rodziców
 Halinę i Jana Rutkowskich
 Mirosława Orycha
 Feliksę i Władysława Rutkowskich
 Ryszarda Rutkowskiego
  Helenę i Józefa Rudnickich
 Romana Wiśniewskiego
 Janinę i Aleksandra Stańczuk
 Teresę Szymanek
 Edwarda Opęchowskiego
 zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
 Tadeusza Stańczuka
 Weronikę i Jana Klimków
 Henryka Nowaka
 Stefanię i Piotra Sławińskich
 Józefę Bojko z rodziną
 Wandę Artych
 Michała i Alicję Tarkowskich
 Mariannę Tabor
 Zbigniewa, Mirosława, Józefę i Władysława Kopików
 Bronisławę i Aleksandra Jaworskich
 Ryszarda Listwona
 Helenę i Jana Zychów
 Stanisława Denisa
 Stanisławę i Stanisława Baniów
 Stefana i Tadeusza Niewiarowskich
 Artura i Barbarę Leszczyńskich
 Bronisławę i Stanisława, Mariana i Władysławę Wnuk
 Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierotów
 Stanisławę i Piotra Olszewskich
 Stefanię i Piotra Kurów
 Zofię Janus
 Wandę i Jana Gumiennych
 Czesławę i Czesława Szulimów
 Mariannę i Józefa Gumiennych
 Celinę Dąbkowską
 dusze w czyśćcu cierpiące
  Henrykę i Stefana Marcinkiewiczów
 zmarłych z rodziny Marcinkiewiczów i Kowalskich
 Jadwigę, Aleksandra, Ludwika, Julię, Mieczysława, Kazimierę, Józefa, Feliksę, Leokadię i Stanisława
 Stanisławę i Stefana Gumiennych
 Jadwigę, Stanisława i Wacława Zalewskich
 Annę Gomulską
 Mariannę i Stanisława Wydryszków, ich córkę Janinę Dzięcioł
 Janinę i Aleksandra Kowalskich, ich syna Jana
 Apoloniusza i Antoniego Kowalskich
 za dziadków Kowalskich, Kaczmarskich i Wydryszków
 Kazimierę i Władysława Rzempołuch
 Tadeusza Godlewskiego
 Czesława Kamińskiego
 zmarłych z rodziny Godlewskich, Kamińskich, Łuniewskich i Kruków
 Waldemara Bartoszewskiego, jego rodziców i rodzinę
 Michalinę i Juliana Godlewskich i zmarłych z ich rodzin
 Mariannę i Antoniego Kraszewskich i zmarłych z ich rodzin
 Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich
 zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
 Jana, Marię i Jana Sobiewskich
 zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków
 Tadeusza, Genowefę i Franciszka Gołębiewskich
 zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów, Masłów i Wiśniochów
 Teresę i Władysława Bulików
 Barbarę Konopka
 Jerzego, Jana i Wacławę Grączewskich
 Henryka i Jerzego Kuszelewiczów
 Annę i Antoniego Konopków
 utracone dziecko Anny i Marcina
 Józefa, Henrykę, Ewę i Stanisława Zalewskich i zmarłych z rodziny Zalewskich i Kosowskich
 Tadeusza, Wacława, Władysławę i Barbarę Gnichów
 Jana i Mariannę Budków
 Stanisława i Feliksa Łuczyków
 Tadeusza i Michała Kamińskich
 Wincentego i Kazimierę Świerczyńskich
 Karola, Ludwika i Mariannę Rutkowskich
 Grażynę i Lucjana Markiewiczów
 Józefę, Patapiusza i Piotra Hej
 Jana i Danutę Kiesiów
 Zbigniewa i Helenę Kosińskich
 Stanisława i Kazimierę Nowakowskich
 Szymona i Janinę Rycielskich
 Bogumiłę Rudiak
 Jana Nozderko i jego rodziców
 Stanisławę i Aleksandra i za dziadków Floryszczyków
 Władysławę i Władysława
 Stanisława Bancerza i jego rodziców Sabinę i Aleksandra i zmarłych z rodziny Bancerzów
 Mariana Rudnika i jego rodziców oraz Amelię i Pawła Sztajerwaldów
 Teresę i Jana Krasuskich i ich rodziców
 Tomasza, Lucjana, Zofię i Helenę Łuniewskich
 Mieczysława, Anielę i Janinę Złotkowskich
 Danielę i Stanisława Skotnickich
 zmarłych z rodziny Skotnickich, Białeckich, Śliwów, Jagiełłów, Szotów, Słowików, Borkowskich i Gontarzów
 Zofię, Kazimierę, Wacława, Janinę, Józefa i Stanisława Kowalczyków
 Mieczysława, Jerzego, Jadwigę i Stanisława Tyszkiewiczów
 Wandę, Zdzisława, Antoniego, Stanisława, Jana i Leopolda Lipka-Kozanka
  Genowefę i Ryszarda Parysów
 Franciszka i Andrzeja Robaków
 Ewę Kałuską i jej rodziców
 Tadeusza i Mariannę, Jana i Paulinę Lenkiewiczów
 Władysława Porucznika, Krystynę i Kazimierza Stpiczyńskich
 zmarłych z rodziny Redłowskich, Potajałło, Bieńkowskich
 zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
 Irenę Papiernik
 Janinę, Andrzeja i ks. Wiesława Kalisiaka
 Helenę i Jana Dołęgowskich
 Jerzego, Helenę i Edmunda Krajewskich
 Bogumiłę Lendzion
 Stanisława, Helenę i Franciszka Stańczaków
 Mieczysława, Lidię i Wacława Kruków
 Mieczysława Ludwiniaka
 zmarłych z rodziny Romanowskich, Wilgatków i Baltaziuków
 zmarłych z rodziny Mąków, Skarżyńskich i Darasewiczów
 Eugeniusza Żaka i zmarłych z rodziny Żaków
 Aleksandrę, Stanisława i Bożenę Pyzów
 Janusza Banaszka
 zmarłych z rodziny Jarzębskich, Siemaszków, Boukanisów i Jagiełłów
 Janinę Kostrzewa
 Stefanię i Józefa Górków
 Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Rutów
 Piotra Sądela
 Czesława Sikorę
 zmarłych z rodziny Romanowskich i Wilgatków
 Andrzeja, Rafała, Mieczysława i Irenę Biszków, rodziców Henrykę i Jerzego, zięcia Artura
 Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków
 Aleksandrę i Kazimierza Kacprzaków
 Sylwestra Ludwiniaka
 Zuzannę Wiącek
  zmarłych z rodziny Wiącków
 Stefana Błaszczyka i zmarłych z rodziny Błaszczyków i Szopów
 Genowefę i Aleksandra Leszków
 Jana Kuraka jego rodziców, siostrę Anielę, Mariannę i Wojciecha Radziszewskich
 Robusia Wójcika
 Wiesława, Mariana i Janusza Radomskich
 zmarłych z rodziny Radomskich i Gawrysiów
 Władysławę i Wacława Jadków
 Mariannę i Czesława Golisów
 zmarłych z rodziny Golisów i Maciaków
 Włodzimierza Szarego
 zmarłych z rodziny Szarych i Dziedziców
 Kazimierza i Mariannę Gołębiewskich
 Jana, Marię i Władysławę Przybysz
 zmarłych z rodziny Kamińskich, Błaszczaków, Gołaszewskich i Gumkowskich
  Michała, Pawła i Jana Andrasików
 Jana Sulicha
 Krzysztofa i Annę Teodorowicz
 Halinę i Stanisława Grabowskich
 Irenę i Jana Żebrowskich
 Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich
 Alexa Boguskiego
 Helenę i Czesława Smułków
 ks. Lucjana Ładę
 zmarłych z rodziny Królaków, Nawrockich i Graczyków
 Jana Rembelskiego
 Władysławę, Marcina i Józefa Serafinów, Zofię, Kazimierza, Zygmunta, Zbysława i Adama Bisów, Mariannę Gawlicką, Irenę Gryglowską, Blankę i Romanę Lipka, Bronisława, Edwarda, Stanisława i Marię Kozinów, Krystynę i Krzysztofa Pałaszewskich, Mariannę Rączkowską, Stefana Kręta
 Andrzeja, Janinę, Czesława, Edwarda, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
 Irenę i Jerzego Pankiewicz, Romana Biskupskiego
 Halinę i Jerzego, Reginę i Witolda Białkowskich, Henrykę i Mariana, Mariannę i Mariana Zdzieborskich, Stanisławę i Antoniego Śmiarowskich, Irenę i Wacława Orzechowskich, Andrzeja Wąsowskiego, Karola Krasieńko, Sabinę Arczewską
 Wiesławę Pazio oraz zmarłych z rodziny Paziów i Maliszewskich † Kazimierę i Mieczysława Radziszewskich, zmarłych z rodziny Radziszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Zdzisława i Janinę Dmowskich, Zygmunta i Stanisławę, Mariana i Barbarę Karczewskich, Stanisławę Sopińską, Wiktorię Olejniczak, zmarłych z rodziny Dmowskich, Karczewskich, Sopińskich i Wąsowskich
 Ryszarda, Grzegorza, Stanisława, Weronikę, Macieja oraz zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Alfreda Kiliszka, Stanisława Sadurka oraz zmarłych z rodziny Pieńkosz
 zmarłych z rodziny Bobowików i Kietlińskich
  Henryka Jarząbka, zmarłych z rodziny Jarząbków, Henrykę i Józefa Krupów, ich rodziców i rodzeństwo, Mariannę i Kazimierza Rękawków, ich rodziców i rodzeństwo, Marka, Emilię i Franciszka Konopków, ich rodziców i rodzeństwo, Ryszarda Pobikrowskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Jana, Helenę, Jana i Krystynę Bajurskich, Kazimierę i Zenona Piaseckich, zmarłych z rodziny Stachników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  Floriana i Bartosza Jusińskich
 Mariannę, Józefę i Stanisława Pietrzaków, Jana, Agnieszkę i Józefa Koszczyńskich, Zdzisława i Aleksandra Waszczuk
 Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z tych rodzin
 Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflik, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątków
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Anielę i Jana Balińskich, Janinę i Stanisława Brodzików, Wiesławę i Jacka Matusiaków
 Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Zycha
 Czesława Sztajerwalda, Antoniego i Mariannę Szymanik, Czesławę i Aleksandra Skurów
 Barbarę i Mieczysława Ludwiniaków
 Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Aleksandrę, Mariana i Józefa Wyszyńskich, Stanisławę i Emila Jarosz, Krystynę i Henryka Nasiłowskich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich oraz zmarłych z rodziny Wińskich
 Kazimierza Rowickiego
  Dariusza i Władysława Krasuskich, Irenę i Stanisława Matusiaków oraz zmarłych z rodziny Matusiaków, Mareckich i Paziów
 Mariannę i Karola Pietruszka, Adama Pajewskiego, Małgorzatę Błazałek, Stefana Kamińskiego, Marię, Piotra, Ryszarda i Mariana Grendysów, Teresę Sołowiak, Annę i Mieczysława Białasów
 Irenę Wróblewską, Halinę i Stanisława Mazur, Janinę i Józefa Wróblewskich, Katarzynę Dziudzik, zmarłych z rodziny Wróblewskich, Mazurów i Dziudzików
 Halinę i Eugeniusza, Stefanię i Marcina Zalewskich, Leokadię i Ignacego Kostro, Krystynę Szymczak
 Stefana Kawkę, Ryszarda i Stanisławę Piórkowskich, zmarłych z rodziny Wierzbickich, Burakowskich, Piórkowskich, Ołdakowskich, Chrzanowiczów, Michalaków, Reluga i Ślesińskich
 Urszulę Stefankowską, zmarłych z rodziny Stefankowskich, Mariana. Helenę i Stanisława Pliwków, Helenę i Kazimierza Cuch oraz wnuczka Andrzeja Polaka
 Stanisława, Wiesława, Bolesławę i Franciszka Niemirów, Janinę, Tadeusza, Józefa i Lucjana Tenderenda, Władysława, Mariannę i Annę Pędzich
 zmarłych z rodziny Arcipowskich i Ziółków
 Czesławę i Stefana, Halinę, Ireneusza i Radosława Zawadzkich, Alicję Kierył
 zmarłych z rodziny Malinowskich i Kozłowskich
 Jana Mielcarza
 Kazimierza Lipkę, jego rodziców, Bronisława i Janinę Więsak
 zmarłych z rodziny Kalicińskich i Perguł
  Andrzeja Grzywacza i zmarłych z rodziny Grzywaczów
 Jana Usińskiego, Annę Leśnowolską, zmarłych z rodziny Leśnowolskich, Usińskich, Stanisławę Maj, Janinę Kocwa
 Jana Wichrowskiego
 Tadeusza Jurczuka, Krystynę i Henryka Kopeć, Jana i Helenę Jurczuk
 zmarłych z rodziny Turków, Sufczyńskich, Olszewskich, Porzezińskich, Ewę Mierkiewicz – Kielak
 Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów, Władysława Mąkę, Pawła Markowskiego
 Leszka i Przemka Przewodowskich, Irenę i Jerzego Pankiewicz, Agatę i Rafała Janickich, Ryszarda i Romana Biskupskich, Janinę, Kazimierza, Wiesława i Pawła Lipków
 Wacławę, Edwarda, Zbigniewa i Stanisława Tymińskich, Anielę, Henryka i Jana Skłodowskich
 Krzysztofa Skołożyńskiego
 Jadwigę i Józefa Rozpara, zmarłych z rodziny Lipka – Auguścików i Pasków
  Grzegorza Godlewskiego, zmarłych z rodziny Godlewskich, Zientalów i Maciejewskich
 Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk, Pawluk i Zawistowskich, Bogdana Snopkowskiego, zmarłych z rodziny Snopkowskich, Jana Zakrzewskiego
 Cecylię, Mariana i Zbigniewa Ślebzak, Stanisławę Skarżycką, Jadwigę Kwiatkowską
 Helenę, Jana, Kazimierza i Stanisława Trędzbor oraz zmarłych z rodziny Trędzbor i Meterów
 Wacława i Teresę Chmielewskich, zmarłych z rodziny Chmielewskich, Franciszka, Paulinę, Józefa i Mariannę Stepowicz, Andrzeja Wiśniewskiego, Sabinę Arczewską, zmarłych z rodziny Dragan oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Jana i Zofię Strupiechowskich, ich rodziców, Jana i Praksedę Kowalczyków i ich rodziców
 Helenę i Stanisława Kielak, ich rodziców, Marka i Tadeusza oraz zmarłych z rodziny Kielak, Antoniego i Henryka Grzybowskich
 Stanisławę i Adama Iwańskich, Jadwigę Pierzchajło, Stanisławę i Aleksandra Soćków
 Teresę i Adama, Łukasza, Janinę i Tadeusza Mytychów, Genowefę i Stanisława Derlatków, Juliannę i Piotra Ruzików, Halinę Zagórską
 Janinę i Czesława Białków oraz zmarłych z rodziny Białków, Kancelrzów i Ramosów
 Natalię – Barbarę Kamińską, Katarzynę, Feliksa i Franciszkę Radomyskich, zmarłych z rodziny Radomyskich, Mariannę i Jana Mikulskich oraz zmarłych z rodziny Bartnickich
 Bernarda Mościbrodzkiego, rodziców i teściów
 Annę, Witolda, Weronikę i Emiliana oraz zmarłych z rodziny Dulemba, Dąbrowskich i Kożuchowskich
 Janinę, Teresę i Kazimierza Krzesińskich, Jana Lewandowskiego
 Hieronima Ankuda, rodziców Marię i Bazylego, Władysławę i zmarłych z rodziny Ankud, rodziców Stanisława i Władysławę, braci Henryka, Jana i Stanisława Pawelczyków, zmarłych z rodziny Pawelczyk
 Mariannę Bogiel, Jana, Bronisławę i Wacława Zych, Władysława i Zdzisława Zenik, Janinę Zalewską, dziadków Zych i Matusiak
 Zbigniewa Gromka, Czesława i Leokadię Kaleskich oraz ich dzieci Eugeniusza i Tadeusza
 Stanisława Wnuka
za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. I