Wypominki cz.II 

WYPOMINKI 
 Roczne
2022/2023

Część II

czytane w II i IV
niedziele miesiąca

 

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Józefa Glempa 
Biskupów:
 Abpa Henryka Hosera  Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Eugeniusza Lewandowskiego  Ks. Ryszarda Dobosza  Ks. Mieczysława Mosaka  Ks. Stanisława Kucia  Ks. Jana Janika  Ks. Krzysztofa Boruckiego  Ks. Marka Łukomskiego  Ks. Tomasza Króla  Ks. Henryka Drożdża
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Helenę Podbielską  Elżbietę Hajdacką  Stanisława Nawrockiego  Czesława Ognika  Grzegorza Sawickiego  Jadwigę Wąsowską  Eryka Grzesiaka  Irenę Wyszyńską  Kazimierę Tadrzak  Irenę Gorlicką  Franciszkę Śliwińską  Barbarę Cichowską  Lucynę Pawliszyn  Danutę Kalicińską  Sylwestra Rosę  Jacka Domańskiego  Jadwigę Lewandowską  Jadwigę Dąbek  Halinę Zawistowską  Agatę Kuczewską  Józefa Stolarskiego  Oleksandrę Kravchuk  Andrzeja Gołaszewskiego  Jana Szulima  Krzysztofa Radomskiego  Stanisławę Kawka  Elżbietę Ostrowską  Mariannę Miatkowską  Janinę Roguską  Krzysztofa Bryłę  Romana Ambroziaka  Danutę Pieńkowską  Annę Chmielewską  Romana Gańko  Kazimierę Turos  Eugenię Świerżewską  Jerzego Stefankowskiego  Teresę Gaworowską-Radzio  Teresę Skurską  Sylwestra Rudowskiego  Genowefę Łuniewską  Mirosławę Żak  Zbigniewa Kostrzewę  Stanisławę Kot  Stanisława Jarosza  Stanisława Błaszczaka  Stanisława Kleszczewskiego  Andrzeja Wiśniocha  Celinę Szucką  Wojciecha Frączaka  Leonardę Sałańską  Czesława Dąbrowskiego  Wiesława Piaszczyńskiego  Barbarę Pietrzak  Krystynę Butkiewicz  Marka Wierzbickiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Irenę, Benedykta, Wiesława i zmarłych z rodziny Techmańskich i Góralów, Zygmunta i Witolda Świerżewskich
 Leokadię, Feliksa, Czesława i Zdzisława i zmarłych z rodziny Florków
 Ryszarda, jego rodziców, zmarłych z rodziny Kusiaków, Zbigniewa, Janinę, Cezarego i zmarłych z rodziny Knapczyńskich, Kilijańczyk i Olczak
 Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwald, Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich, Stanisławę, Józefa i Lucjana Szymańskich, Janinę i Edwarda Turlej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  Michała, Pawła i Jana Andrasików, Jana i Genowefę Sulich, Krzysztofa i Annę Teodorowicz
 zmarłych z rodziny Bogumiłów, Parysów, Tarnowskich, Kochanowskich i Rogackich
 Stanisława, Tadeusza i Kazimierę Ksionek, Andrzeja Kalicińskiego, Marię i Sławomira Zielińskich, Mariana i Jana Stelmach
 Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
 Stanisława, Stanisławę, Bogdana Bania, Stefana, Helenę i Mikołaja Niewiarowskich, Julię, Rozalię i Feliksa Denis
 Jana Rembelskiego
 Halinę i Stanisława Grabowskich
 Wiesława Polewaczyka
 Zbigniewa Cioka; zmarłych z rodziny Ciok, Komudów
 Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich, Feliksa, Mariannę i Stanisława Falkowskich; Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich, Wójcików, Koronków; Janinę, Czesława i Juliana Brodzików, Czesławę, Stefana i Zdzisława Więchów
 Honoratę, Władysława i Teresę Błaszczak, ich rodziców, Zdzisława Gnicha i jego rodziców
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 Zbigniewa Gromka, Leokadię i Czesława Kaleskich, ich dzieci: Eugeniusza i Tadeusza
 Elżbietę Gałaguz, jej rodziców, Anielę i Józefa Dudzińskich, Mariannę i Czesława Gałaguz
  Aleksandrę i Kazimierza Kacprzaków, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Sylwestra Ludwiniaka, Krzysztofa Gorczyńskiego, Wandę Łęcką
 Józefa, Irenę, Jana, Kazimierza i Mariannę Niemyjskich, Franciszka, Mariannę, Kazimierza i Stanisława Putkowskich, Stanisława Trusiaka, Teresę i Józefa Wiśniochów
 Bogumiłę Puławską, Józefę, Jana, Mariana i Wiesławę Poredów, Janinę i Grzegorza Puławskich, Franciszka Marcinkiewicza, Jana Króla, Genowefę i Kazimierza Ejnik, Genowefę Malinowską
 Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jezierskich, Józefę i Stanisława Białków, Barbarę i Tadeusza Andryszczyków
 Irenę i Jana Żebrowskich, Aleksandra Boguskiego, Ks. Lucjana Ładę, Helenę i Czesława Smułek, Anielę, Aleksandra, Andrzeja i Sławka Jałbrzykowskich; Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów, Genowefę, Stanisława i Stefana Wojtyrów
 Edmunda Świątkowskiego, jego rodziców, Anielę i Tomasza Ragan, ich rodziców 
 Kazimierza Konarskiego, Stefanię i Lucjana Mucha, Danutę i Józefa Prasek, Barbarę Kurzela 
  Zygmunta i Marka Jamiołkowskich, Władysława i Annę Rawa, zmarłych z rodziny Jamiołkowskich i Rawa
 Wacława Szulima i jego rodziców, Jana i Genowefę Kacprzak
 Mieczysława i Jerzego Tyszkiewiczów, ich rodziców Jadwigę i Stanisława, Wandę, Zdzisława, Stanisławę, Leopolda, Jana i Antoniego Lipka-Kozanka, Genowefę i Ryszarda Parysa, Franciszka i Andrzeja Robaków, dziadków Juliannę i Kazimierza Lipka-Kozanka, Paulinę i Jana Linkiewicz
 Wacława, Jana, Genowefę, Stanisława, Feliksę, Apolonię, Janinę i Mieczysława
 Janinę i Antoniego Kiełczykowskich, Bronisławę, Jadwigę i Ryszarda Dąbek
 Jerzego i Franciszkę Śliwińskich, dziadków Śliwińskich: Stanisława i Stanisławę; dziadków Aniołkowskich: Julię i Piotra oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Witolda, Barbarę, Wojciecha, Irenę, Mieczysława, Zosię, dziadków Puławskich i Chmielewskich, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich
 Teresę i Józefa Kalinowskich; Halinę i Stanisława Grabowskich
 Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Henrykę, Józefa oraz zmarłych z rodziny Krawczyków, Krystynę i Tadeusza z rodziny Paluszkiewiczów
 Stanisławę, Stanisława i Bogdana Bania, Stefana, Helenę i Mikołaja Niewiarowskich, Julię, Rozalię i Feliksa Denis
 Jana Rembelskiego oraz zmarłych z rodziny, Czesławę i Tadeusza Wojdów
  Eugenię i Czesława Pogorzelskich, Stanisława, Janinę i Czesława Pieńkowskich
 Mariannę, Wawrzyńca, Halinę, Rozalię, Michalinę, Jana i Kazimierza Szczapa, Annę, Franciszka, Stanisława i Józefa Kłębków, dziadków Nagraba, Rozbickich, Agnieszkę Kurowską, Annę Ognik; Anielę i Ignacego Grzybowskich, Czesławę i Jana Kulczakowiczów, zmarłych z rodziny Grzybowskich, Porzezińskich, Kulczakowiczów, Sawickich, Tadeusza Strusia, Elżbietę i Krystiana Grzybowskich, Ryszarda Pozłótkę, Elżbietę i Grzegorza Hajdackich, Krystynę Maciejec
 Jana Walczuka i jego rodziców, Józefa i Jadwigę Truchlów, ich rodziców, Jadwigę Mąka, zmarłych z rodziny Truchlów,
 Halinę i Stanisława Grabowskich
 Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jezierskich, Józefę i Stanisława Białków, Tadeusza Andryszczyka
  Ks. Mariana Piotrowskiego, Franciszka, Paulinę i Reginę Potockich, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława i Aleksandrę Piotrowskich, Ignacego, Janusza, Mariannę, Macieja, Władysława, Stefanię, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich, Franciszka i Balbinę Krajewskich, Stanisławę i Mariana Sieradzkich, Eleonorę i Wacława Rudników, Genowefę, Leonarda i Jakuba Mikułanów, Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich
 Jacka Rudnika, Mieczysława Olszaka, Roberta Swieszulskiego, Sylwestra Rosę, Andrzeja Gołaszewskiego, Stanisława i Annę Sukiennik, Antoniego Plata, Roberta Nasiłowskiego, Bożenę Sienkiewicz
 dziadków Ksionków, Boruc, Stelmach i Wyszogrodzkich
 Edwarda Lewandowskiego i jego rodziców
 Czesława Sikorę
 Annę, Witolda, Emiliana, Weronikę i Teresę, zmarłych z rodziny  oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Wiesława Elcesera, zmarłych z rodziny Elceserów, Antoniego i Michalinę Bożyk, zmarłych z rodziny Bożyków
 Stanisława i Hipolita i zmarłych z rodziny Jaźwińskich
 Irenę - Helenę Podbielską, Alinę Dziełak, zmarłych z rodziny Dziełaków i Podbielskich †
  Leokadię i Wiktora, Janinę i Adolfa
 zmarłych z rodziny Brzyskich, Kochańskich, Helenę, Włodzimierza i Leonarda
 Tadeusza Więch, Zofię i Ludwika Pergoł
 zmarłych z rodziny Ziółków, Arcipowskich, Chmielewskich i Gwiaździńskich
 Andrzeja Grzywacza, Janinę i Czesława Sadlik
 Hieronima i Władysławę Ankud, zmarłych z ich rodzin
 Andrzeja, Karola, Ewę i Helenę Ptaszyńskich, Tadeusza, Mariannę, Wojciecha, Zbyszka i Reginę Olszewskich, Aleksandrę Krzemińską, Adama i Rozalię Michlewicz
 Jana Mielcarza
 zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
 Krzysztofa, Roberta, Bogdana, Jerzego, Tomasza i Marka
 Pawła – Franciszka Rudnika, Władysława oraz zmarłych z rodziny Rudników i Kokoszków
 Zenona, Stanisława i Kazimierę Ludwiniaków
 Stanisławę i Stefana Gumiennych, Jadwigę, Stanisława i Wacława Zalewskich, Annę Gomulską
 Kazimierza Lipkę, jego rodziców, Bronisława i Janinę Więsak
 Floriana i Bartosza Jusińskich, Mariannę i Jana Marszał
 zmarłych z rodziny Zajkowskich, Maliszewskich, Guzek, Dąbrowskich, Kameckich, Kołatko i Dołęgowskich
 Kazimierza Rowickiego, Cecylię, Mariana, Zbigniewa, Wandę i Michała, Irenę i Wacława Ślebzak, Jadwigę Kwiatkowską, Stanisławę i Waldemara Skarżyckich, Reginę i Hieronima Młyńskich, Mieczysławę Kowalczyk, Annę i Teofila Łupińskich, Janinę Pełszyk, Jerzego Baczyńskiego
  Wacława i Teresę Chmielewskich, zmarłych z rodziny Chmielewskich, Paulinę, Franciszka, Józefa i Mariannę Stepowicz, Andrzeja Wiśniewskiego, Sabinę Arczewską
 Helenę, Stanisława, Tadeusza i Marka Kielaków, Antoniego Grzybowskiego
 Eugeniusza, Halinę, Marcina i Stefanię Zalewskich, Ignacego i Leokadię Kostro, Krystynę Szymczak
 Krzysztofa Skołożyńskiego
 Jana Wichrowskiego
 Helenę, Jana, Kazimierza i Stanisława Trędzborów, zmarłych z rodziny Trędzborów i Meterów
 Tadeusza Mikuli, Zofię i Stanisława Skuzińskich, ich synów Wiesława i Romana
 Stanisława i Feliksę Łuczyk, Tadeusza i Michała Kamińskich, Wincentego i Kazimierę Świerczyńskich, Karola, Ludwikę i Mariannę Rutkowskich, Grażynę i Lucjana Markiewicz, Józefę, Patapiusza i Piotra Hej, Jana i Danutę Kieś, Zbigniewa i Helenę Kosińskich, Stanisława i Kazimierę Nowakowskich, Szymona i Janinę Rycielskich, Bogumiłę Rudiak, Helenę Puchała, Wacława i Barbarę Gnich
 Tomasza Łuniewskiego, Lucjana, Helenę i Zofię Złotkowskich, Mieczysława i Anielę
 zmarłych z rodziny Malinowskich i Kozłowskich
  Kazimierza Niemyjskiego, Małgorzatę Szroder, Leokadię Dauksza
 Cezarię, Stanisława i Tadeusza Stefaniuków
 Edwarda Lewandowskiego, jego rodziców
 Mariana, Anielę, Tadeusza i Maksyma Żelazowskich, Teresę, Eugeniusza, Michała i Antoninę Skarżyńskich, zmarłych z rodziny Górskich i Roguskich
 Czesławę i Aleksandra Skura, Mariannę i Antoniego Szymaników
 Czesława Kamińskiego, zmarłych z rodziny Kamińskich, Łuniewskich, Zawistowskich i Godlewskich
 Tadeusza Godlewskiego, zmarłych z rodziny Godlewskich i Kruk
 zmarłych z rodziny Kamińskich, Błaszczaków i Gołaszewskich
 Antoniego Kwiatkowskiego, Leokadię, Edwarda, Irenę i Mirosława Pawluczek
 Andrzeja, Janinę, Czesława, Edwarda, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
 Ryszarda Listwona, Helenę i Jana Zych
 Jadwigę, Helenę, Józefa, Jerzego i Zofią Bąk, Irenę i Wiktora Stawiacz
  Antoniego, Barbarę, Stanisława i Tadeusza Baltaziuk
 Witolda Puławskiego, zmarłych z rodziny Puławskich, Irenę, Mieczysława, zmarłych z rodziny Chmielewskich i Radziów, Wiktora Sosnowskiego
 Bernarda Mościbrodzkiego, rodziców, teściów i brata Zdzisława
 Halinę, Jana i Ryszarda Rutkowskich, Helenę i Józefa Rudnickich, Mirosława Orycha, Felicję i Władysława Rutkowskich
 Tadeusza, Stefana i Genowefę Roguskich, Tadeusza Królika, Lucynę i Jacka Rudnik
 zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich, Ruchałów, Komosów
 zmarłych z rodziny: Chojnowskich, Kurpiewskich, Jankowskich, Czerniawskich, Sokołowskich
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 Jolantę, Stanisława, Stanisławę i Wiesława Dąbrowskich, Henryka Zycha, Krzysztofa Sajnoga
 zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 Franciszka i Helenę Tyczka, Stanisławę i Krzysztofa Zdunek
 Wacława Szymanowskiego
 Jadwigę Wąsowską, zmarłych z rodziny Szymanowskich, Żelazowskich, Woźniaków
 Honoratę, Władysława i Teresę Błaszczak, ich rodziców, Zdzisława Gnicha i jego rodziców
 Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Ruta, Stefanię, Józefa, Helenę i Adama Górków, Piotra Sądela
  Janinę, Czesława i Juliana Brodzików, Czesławę, Stefana i Zdzisława Więchów
 Mariannę, Janinę, Stanisława, Janusza i Tadeusza Urbańskich, Henryka Wysockiego
 Feliksa i Genowefę Szlak, Mirosława Gadomskiego
 zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich, Wójcików, Koronków
 Teresę i Józefa Kalinowskich
 Jana Malinowskiego, Zygmunta, Halinę i Zdzisława Szubierajskich
 Wiesława Polewaczyka, jego rodzeństwo i rodziców, Józefa Bakułę, Franciszkę, Mariannę i Stanisława Śledzik
 Mirosławę i Zygmunta Woźniaków
 Jadwigę, Mariannę i Stanisława Perzyna, Helenę i Zdzisława Kiełek, Mariannę i Franciszka Szumińskich, Annę Pełka
 Halinę i Stanisława Grabowskich
 Jerzego Karwackiego i rodziców, Jana Brzostka, zmarłych z rodziny Brzostków
 Jerzego Kowalczyka, Wacławę i Stanisława Bartkiewiczów
 Jadwigę Dorożyńską
  Irenę i Jana Nozderków, ich rodziców, Stanisława Bancerza, Sabinę, Aleksandra, dziadków, zmarłych z rodzin Bancerzów i Nozderków
 Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
  Danielę i Stanisława Skotnickich, zmarłych z rodziny Śliwów i Skotnickich, Zofię, Kazimierę, Wacława, Janinę i Józefa Kowalczyków, zmarłych z rodziny Słowików, Fedorczyków, Borkowskich, Zarębów, Gontarzów, Ks. Romana Indrzejczyka, Ks. Szymborskiego, Ks. Malackiego
 zmarłych z rodziny Zawadzkich, Piotrowskich, Sieradzkich, Mikułanów
 Jana Rembelskiego

 Genowefę i Jana Kucharczyków i ich rodziców
 Feliksa Urbanowskiego, Henryka Śliwowskiego, Kazimierza Kulasińskiego, Ryszarda Kilańskiego i zmarłych z ich rodzin
 Stanisława Jóźwika i jego rodziców, Anielę i Stanisława Grabskich
 Agnieszkę Kurowską, Mariannę, Wawrzyńca, Halinę Szczapa, ich rodziców, Annę Ognik
 Mariannę, Stanisława, Wiesława Nagrodzkich, Władysławę i Jana Maciążek, Janinę Dziewulską, Tadeusza Mikołajewskiego, Zbigniewa Cioka, Romana Jarząbka
  Eugenię i Czesława Pogorzelskich, Mariannę i Józefa Toczyskich, Janinę i Lucjana Rutkowskich, Stanisława Pieńkowskiego oraz rodziców, Henryka Fiedrowicza i jego żonę, Janusza Gałązkę, zmarłych z rodziny Toczyskich i Pogorzelskich
 Henryka Nowaka, Stefanię i Piotra Sławińskich, Józefa Bojko i zmarłych z rodziny, Alicję i Michała Tarkowskich, Wandę Artych
 Wiktora Bajkowskiego, Zofię i Wacława Gawrych, zmarłych z rodziny Gawrychów, Przyborowskich, Bajkowskich
 Helenę i Mariana Rudnik oraz ich rodziców
 Teresę i Jana Krasuskich oraz ich rodziców
 Aleksandrę i Kazimierza Kacprzaków, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Sylwestra Ludwiniaka, Krzysztofa Gorczyńskiego, Wandę Łęcką; Mariannę, Józefę i Stanisława Pietrzaków, Agnieszkę i Józefa oraz Jana Koszczyńskich, Kazimierza Sierotę, dziadków Zawistowskich, Zdzisława i Aleksandra Waszczuków, Zofię i Eugeniusza Stokowskich
 Mariannę, Józefa i Antoniego Sufczyńskich, zmarłych z rodziny Olszewskich, Porzezińskich, Turków, Sufczyńskich, Ewę Mierkiewicz-Kielak, Zofię i Wojciecha Gąsiorowskich, Julię Pilch
 zmarłych rodziców Zawistowskich i zmarłych z rodziny Sierotów
 Czesława, Mariannę Golis, zmarłych z rodziny Golisów i Maciaków, Włodzimierza, Henrykę i Aleksandra Szarych, zmarłych z rodziny Szarych i Dziedziców
 Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflików, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątków
  Mariannę i Karola Pietruszków, Adama Pajewskiego, Małgorzatę Błazałek, Stefana Kamińskiego
 Reginę, Stefana i Albina Sienickich, Hannę Tarapata, Józefę Ryszawa, Danutę i Tadeusza Ezman, zmarłych z rodziny Sienickich i Zarębów
 Zdzisława, Mariannę i Stanisława Poślada, Mariannę i Jana Oleszczuk
 Edmunda Świątkowskiego, jego rodziców, Anielę, Tomasza Ragan, ich rodziców
 Genowefę, Władysława, Edwarda, Tadeusza i Jana Ołdaków
 Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierota, Stanisławę i Piotra Olszewskich, Stefanię i Piotra Kurów, Władysławę, Mariana, Bronisławę i Stanisława Wnuk, Zofię Janus i Krzysztofa Zacharzewskiego, Marka i Adama Ponichtera, Pawła Szymborskiego
 Aleksandrę, Jana, Stanisława, Mariannę, Feliksa i Rozalię Klimkiewicz, Jana, Mariannę, Franciszka i Zdzisława Golaska, Mariannę, Henryka, Zofię i Romana Chacińskich, Annę i Jana Lach, Wiesławę i Józefa Grzelaków
 Stefana, Piotra, Ryszarda i Stanisławę Kudera, Stefanię, Władysława, Jana, Kazimierza, Stanisława, Bogdana i Ryszarda Kotowskich
 Janinę i Mariana Michalskich, ich rodziców, Edwarda Rutkowskiego
  Halinę, Czesławę, Stefana i Radosława Zawadzkich, Alicję, Jana i Włodzimierza Kierył, dziadków Zawadzkich i Chojnowskich
 Józefa, Janinę, Jana, Agnieszkę, Stanisława, Anielę i Mariana Kolano, Jana, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Czesława, Marię, Grażynę i Urszulę Żurek, Józefa, Jana, Czesława, Katarzynę, Wojciecha i Balbinę Drzazga, Eugeniusza, Kazimierza i Zofię Maciołek, Franciszkę, Michała, Jana, Katarzynę, Jana, Marię, Genowefę, Józefę i Józefa Małek, Annę, Marię i Jana Bis, Stanisława, Zofię i Franciszka Karnat, Zofię, Piotra i Franciszkę Miazga, Kamila Wojtaka, Jana i Helenę Konior, Stanisława Herudzińskiego, Stanisława Rainera, Józefa Stręka, Mieczysława Urbanika, Franciszka Piechę, Zofię i Mariana Gruba, Annę Reichert, Ks. Józefa Wilka, Stanisława Czyrnego, Halinę Kapusta, Bronisława Górecznego, Mariannę Karbacz
  Mariannę Tabor, zmarłych z rodziny Tabor i Łukasiewicz
 Marka Tymińskiego, Jadwigę i Władysława, Jadwigę i Mieczysława Grodzkich, Zofię i Henryka Tymińskich
 Zbigniewa i Mirosława Kopików, Aleksandra i Bronisławę Jaworskich
 Irenę, Józefa i Janinę Wróblewskich, Halinę i Stanisława Mazurów, Katarzynę Dziudzik, zmarłych z rodziny Wróblewskich, Mazurów, Dziudzików
 zmarłych z rodziny Siemaszków, Woukanisów, Jagiełłów
 Janinę i Aleksandra Stańczuk, Teresę Szymanek, Edwarda Opęchowskiego
 Tadeusza Stańczyka, Weronikę i Jana Klimek
 Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuków, Pawluków i Snopkowskich, Bogdana Snopkowskiego, Jana Zakrzewskiego
 Alfreda Kieliszka, zmarłych z rodziny Pieńkoszów
 Janinę i Wacława Wieliczko
 Dariusza i Władysława Krasuskich, Irenę i Stanisława Matusiak, zmarłych z rodziny Matusiaków, Mareckich, Paziów, Krasuskich
 Zofię i Jana Strupiechowskich i ich rodziców, Praksedę i Jana Kowalczyków i ich rodziców
 Wiktorię i Zygmunta Przybyszów, Feliksę Gołębiewską, Jana i Marię Kacprzyk
 Barbarę i Mieczysława Ludwiniaków 
 Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z ich rodzin
 Natalię-Barbarę Kamińską, Mariannę i Jana Mikulskich, zmarłych z rodziny Radomyskich, Mikulskich i Bartnickich
 Annę Leśniewską, Jana Usińskiego, Stanisławę Maj, Janinę Kocwa
 Jana, Janinę, Feliksę i Edwarda Michlewicz, Feliksę i Władysława Szulim, Józefa Kordowskiego, Apolonię Opalińską
 Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Stanisławę i Emila Jarosz, zmarłych z rodziny Wyszyńskich
 Tadeusza, Helenę i Jana Jurczuk, Krystynę i Henryka Kopeć
 Ks. Mariana, Eugeniusza i Jadwigę Olszewskich oraz Czesławę i Ryszarda Rogulskich
 Kazimierę Turos
 zmarłych z rodziny Dulębów, Dąbrowskich i Kożuchowskich
 Reinarta Bellmanna
 Witolda Godlewskiego, Janinę Zientar, Mariannę Maciejewską i Grzegorza Godlewskiego
za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. I