Wypominki cz.II

WYPOMINKI ROCZNE
2020/2021

Część II

czytane w II i IV
niedziele miesiąca

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Augusta Hlonda  Kard. Józefa Glempa
Biskupów:
Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę  Abpa Henryka Hosera 
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Piotra Pawlukiewicza  Ks. Piotra Urbanowskiego  Ks. Ryszarda Okińskiego  Ks. Tadeusza Armijaka  Ks. Adama Szkópa  Ks. Kazimierza Sokołowskiego  Ks. Józefa Kamińskiego  Ks. Dariusza Wieczorka  Ks. Ryszarda Urbańskiego  Ks. Zbigniewa Wojciechowskiego  Ks. Sławomira Safadera  Ks. Władysława Szymańskiego  Ks. Leszka Kołonieckiego  Ks. Zbigniewa Gaszkowskiego  Ks. Stanisława Kanię
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii:  
 Władysława Borusiewicza  Kazimierza Kowalczyka  Władysława Milczarka  Stanisława Jóźwika  Marię Stachólską  Tadeusza Stefaniaka  Wiesława Ankuda  Mieczysławę Kowalczyk  Kazimierza Rowickiego  Juliana Genco  Andrzeja Zycha  Henryka Jarząbka  Wiesława Techmańskiego  Zdzisławę i Tadeusza Wyszomirskich  Zofię Szulim  Stanisława Klagę  Mariana Maciejewskiego  Ryszarda Maciejewskiego  Jadwigę Wrzosek  Andrzeja Ptaszyńskiego  Józefę Koc  Władysława Rdzanka  Gustawa Klamczyńskiego  Andrzeja Napłoszka  Annę Sukiennik  Andrzeja Zakrzewskiego  Barbarę Kietlińską  Zbigniewa Nowakowskiego  Alinę Biedrzycką  Jana Iwańskiego  Andrzeja Andrzejewskiego  Edwarda Danaja  Włodzimierza Chrząszcza  Zygmunta Galickiego  Andrzeja Grzywacza  Ryszarda Opalacha  Stanisławę Gawek  Zdzisława Birka  Jerzego Wygonowskiego  Zenona Kaszczuka  Barbarę Ludwiniak  Grażynę Rogalską  Zbigniewa Reka  Bogumiła Olewnika  Leokadię Jóźwiak  Elżbietę Złotkowską  Jerzego Mocarskiego  Helenę Kiersnowską  Janinę Dąbrowską  Genowefę Szlak  Jana Rękawka  Wacława Szymanowskiego  Urszulę Stefankowską  Elżbietę Gałaguz  Irenę Papiernik  Elżbietę Stojecką  Władysława Grodzkiego  Mariannę Maciążek  Kazimierza Grodzkiego  Tomasza Łuniewskiego  Mariannę Jarczewską  Michalinę Bajbert  Krzysztofa Żochowskiego  Janinę Kostrzewa  Jana Wrzoska  Lucjana Gawkowskiego  Mariannę Kalicką  Jadwigę Zalewską  Janusza Bałdygę  Władysława Rębowskiego  Marka Jamiołkowskiego  Janinę Kocwa  Sabinę Arczewską 
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Barbarę, Antoniego, Stanisława i Tadeusza Baltaziuków
zmarłych z rodziny Baltaziuków, Kamińskich, Wilgatków, Bućkowskich i Romanowskich
Izabelę i Stanisława, Marię i Jana Właszczuk, Apolonię i Władysława Rosłonów, Teresę i Tadeusza Rybak
Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Józefa i Henrykę oraz zmarłych z rodziny Krawczyków, Krystynę i Tadeusza Paluszkiewiczów
Jana Walczuka, Jadwigę Mąka, zmarłych z rodziny Walczuków, Truchlów oraz dziadków Suchcickich
Mariannę, Wawrzyńca, Rozalię, Jana, Michalinę, Bronisława i Halinę Szczapa, Annę, Franciszka i Stanisława Kłębek, Annę Ognik, dziadków Rozbickich i Nagraba oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Kazimierę i Stefana Piwko, Celinę Skonieczną, Józefa i Czesława Piwko
Eugenię i Jerzego Plasota, Jana Krawczykowskiego
Genowefę i Aleksandra Leszko, Jana Kuraka, jego rodziców, siostrę Anielę, Mariannę i Wojciecha Radziszewskich oraz Robusia Wójcika
Ryszarda Sieradzińskiego, jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich, Bronisławę i Wiesława Ciszewskich
Mieczysława Tyszkiewicza, jego rodziców Jadwigę i Stanisława, Wandę i Zdzisława, Jana, Leopolda, Stanisława, Hannę, Annę i Antoniego, Lipka-Kozanka, Genowefę i Ryszarda Parysów, Franciszka i Andrzeja Robak, Paulinę i Jana Lenkiewiczów, dziadków Juliannę i Kazimierza Lipka-Kozanka
 Władysławę i Władysława Zielińskich, Józefę i Feliksa Chałupków, Franciszka Chojnackiego, Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich, Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich, Feliksę Nowosielską oraz Dawcę przeszczepionego organu
Mariana i Jadwigę Bardadyn, Stefana Kur, Janinę Kowalewską, zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków, Janinę Kowalską, Witolda Pileckiego i Żołnierzy Wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywda, Józefa i Mariannę, Ryszarda i Józefa Piekart, Halinę i Pawła Breguła, Mieczysławę i Karola Dziudziek, oraz zmarłych z rodziny Piekart i Krzywda
Henrykę, Józefa, Ewę i Stanisława Zalewskich zmarłych z rodziny Zalewskich i Kosowskich
Teresę i Jana Krasuskich, Czesława, Artura, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich
Mieczysława i Kazimierę Radziszewskich, zmarłych z rodziny Radziszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące
 Ryszarda Listwona, Helenę i Jana Zychów
Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich, dziadków Kulmów i Wolińskich oraz zmarłych z tych rodzin
Stanisława, Bogusława, Leokadię, Józefa, Franciszkę, Bronisława, Jadwigę i zmarłych z rodziny Podlesiów, Tymińskich, za tych, którzy znikąd nie mają pomocy oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów, Stefana, Stanisława i Genowefę Wojtyrów
Mariannę, Wacława, Władysława i Zenona Mąków, Mariannę i Piotra Skarżyńskich; Janusza, Helenę i Juliana Danasewiczów; zmarłych z rodziny Pląsków, Polkowskich i Mąków
Henryka Nowaka, Piotra i Stefanię Sławińskich, Józefę Bojko z rodziną, Michała Tarkowskiego, Wandę Artych
Wiesławę Pazio i zmarłych z rodziny Paziów i Maliszewskich
Michała, Pawła i Jana Andrasików, Jana Sulicha, Krzysztofa i Annę Teodorowicz
 Wandę i Jana, Mariannę i Józefa Gumiennych, ich rodziców, Henrykę i Stefana Marcinkiewicz, ich rodziców, Bernarda Mościbrodzkiego, jego rodziców i teściów, Czesławę i Czesława Szulim, Cecylię Dąbkowską, Andrzeja Prędotę, Leokadię Rudzką
Adama i Antoniego Jamiołkowskich, Krystynę i Eugeniusza, Julię i Piotra Chojeckich, Stanisławę i Wacława Duków, Janinę Chodowicz, Irenę i Zdzisława Hryniewiczów, Teresę i Kazimierza Czerkiesów oraz zmarłych z rodziny Chojeckich, Czerkiesów, Jamiołkowskich, Duków, Chodowiczów, Hryniewiczów, Kujdów, Auguścińskich, Zaczków, Olejniczaków, Parnowskich i Emilię Kościelniak
Aleksandrę i Kazimierza Kacprzak, Zofię, Stanisława i Henryka Banaszków, Wandę Łęcką
Mariannę i Henryka Chacińskich, Annę i Jana Lach, Wiesławę i Józefa Grzelaków, Zofię i Romana Chacińskich
Jana Golaskę, zmarłych z rodziny Gałkowskich, Łukasiewiczów, Butkiewiczów i Turkawków
Aleksandrę, Jana, Stanisława, Mariannę i zmarłych z rodziny Klimkiewicz, Golaska i Szczepaników
Czesława i Juliana Brodzików, Czesławę, Stefana i Zdzisława Więch
Barbarę, Władysławę, Tadeusza i Wacława Gnich, Jana i Marię Budków, Feliksę i Stanisława Łuczyk, Tadeusza i Michała Kamińskich, Kazimierę i Wincentego Świerczyńskich, Karola, Mariannę i Ludwika Rutkowskich, Grażynę i Lucjana Markiewicz, Józefa, Patapiusza i Piotra Hej, Danutę i Jana Kieś, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Kazimierę i Stanisława Nowakowskich, Janinę i Szymona Rycielskich, Bogumiłę Rudiak
Mariannę i Karola Pietruszka, Adama Pajewskiego, Annę Błazałek i Stefana Kamińskiego
Romana Wiśniewskiego, Halinę, Ryszarda i Jana, Feliksę i Władysława Rutkowskich, Helenę i Józefa Rudnickich
Eligiusza, Helenę i Antoniego Sierota, Stanisławę i Piotra Olszewskich, Władysławę i Mariana, Bronisławę i Stanisława Wnuk, Stefanię i Piotra Kur, Bogdana Krasuskiego, Wiesława Zarębę, Adama Ponichtera
Halinę, Mariana i Henrykę Oniśk, Irenę i Wacława Wrzosków
Henryka Jarząbka, zmarłych z rodziny Jarząbków, Henrykę i Józefa Krupów, ich rodziców i rodzeństwo, Mariannę i Kazimierza Rękawków, ich rodziców i rodzeństwo, Emilię i Franciszka Konopków, ich rodziców i rodzeństwo, Jana, Helenę, Jana i Krystynę Bajurskich, Ryszarda Pobikrowskiego i jego rodziców, zmarłych z rodziny Stachników, Kazimierę i Zenona Piaseckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Anielę i Ignacego Grzybowskich, Czesławę Kulczakowicz, Grzegorza Hajdackiego, Władysława Rytwińskiego, Tadeusza Strus, Stanisława Sosnowskiego, Stanisławę Radecką, Janinę Sińczuk, Ryszarda Pozłótkę, Cezarię, Lucjana i Edwarda Tymińskich, Stanisławę Wilczyńską oraz zmarłych z rodziny Porzezińskich, Grzybowskich, Kulczakowiczów i Sawickich
Jana i Helenę Góral oraz zmarłych z rodziny, Stanisława, Wacławę i Zbigniewa Grudziąż i zmarłych z rodziny, Helenę i Elę oraz zmarłych z ich rodziny
Czesława Sikorę
Kazimierza Białka, Jadwigę i Stefana Wrzesień
Grzegorza Latocha
Zdzisława Pośladę, Mariannę i Jana Oleszczuk, Mariannę i Stanisława Pośladów
Stanisława, Wiesława, Stefana, Bolesławę i Franciszka Niemira, Władysława, Mariannę i Annę Pędzichów, Tadeusza, Janinę, Lucjana i Józefa Tenderenda
Marię, Jana, Władysławę, Tadeusza i Teresę Przybysz, Mariannę i Kazimierza Gołębiewskich, Czesławę i Mariana Jadackich, Zbigniewa, Hannę i Krzysztofa, Bobrowskich, Olgierda Zarzyckiego, Alfredę i Piotra Drząszcz, Marię Balicką, Wojciecha Stefaniaka, Michała Maliszewskiego, Matyldę Wawer, Iwonę Wrzosek 
Wiesława Ankuda, Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego i Franciszka Godlewskich
 Stefanię i Władysława, Józefę i Jana Cegłów, Józefę i Stanisława Łopatów, Feliksę i Michała, Annę i Antoniego Małków, Janinę i Franciszka Filipowicz, Władysławę, Wandę i Kazimierza Kołodziejskich, Zofię i Michała Janczara, Franciszkę i Jana Stefańskich, Mariana Siadraka, Urszulę Kruk, Bogdana Rosiaka, Barbarę Żurawską
Hieronima i Władysławę Ankud, rodziców Marię i Bazylego Ankud, Władysławę i Stanisława Pawelczyk, Paulinę i Józefa Janukowicz
Czesława, Piotra i Stefana Sztajerwald, Janinę i Edwarda Turlej
Anielę, Franciszka, Bogusława, Czesława, Jerzego i Mariannę Wilków, Eugenię, Reginę i Halinę Dąbrowskich
zmarłych z rodziny Czarnomskich i Mrozów
Jana Mielcarza
Jarosława Trojanowskiego
Jolantę, Wiesławę, Stanisławę i Stanisława Dąbrowskich, Henryka Zycha
Bogdana Snopkowskiego, Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk, Pawluk i Zawistowskich oraz Jana Zakrzewskiego
Mirosława Tymińskiego
Janinę i Aleksandra Stańczuk, Teresę Szymanek, Edwarda Opęchowskiego
Tadeusza Stańczuka, Weronikę i Jana Klimków
Stanisława, rodziców Leokadię i Hipolita, zmarłych z rodziny Jaźwińskich
Genowefę i Jana Kucharczyków oraz ich rodziców
Eugeniusza, Halinę, Marcina i Stefanię Zalewskich, Ignacego i Leokadię Kostro oraz Krystynę Szymczak
Krystynę i Stanisława Żochowskich, Zofię i Kazimierza Wojtaszek, zmarłych z rodziny Janasów, Wojtaszków i Nasiłowskich
Zdzisławę Galicką, Krzysztofa Pałaszewskiego, Romanę i Blankę Lipka
Andrzeja Zycha, rodziców Zychów i Kuflów
Kazimierza Lipkę, zmarłych z rodziny Lipków i Więsaków
Lilianę Gastoł, Czesława Maciążka, Antoniego, Marię, Stanisława i Franciszka Krzysiek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Kazimierza, Zofię i Józefa Godlewskich, Stanisławę i Emila Jarosz, Krystynę i Henryka Nasiłowskich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Aleksandrę, Mariana i Józefa Wyszyńskich oraz zmarłych z rodziny Wińskich
Helenę i Józefa Michlewiczów, Mariusza Sawickiego
Emiliana, Weronikę, Teresę, Annę i Witolda
zmarłych z rodziny Malinowskich i Kozłowskich
Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jeziorskich, Józefę i Stanisława Białków
Ryszarda, Grzegorza, Macieja, Weronikę, Stanisława, zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków i Niewieczerzał oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Janinę i Czesława Białków, Janinę, Stanisława i Lecha Ramos, zmarłych z rodziny Białków i Kanclerzów
Helenę, Jana, Kazimierza i Stanisława Trędzborów, zmarłych z rodziny Trędzborów i Meterów, Teresę i Zdzisława Karpików
Zygmunta Jamiołkowskiego, Annę i Władysława Rawa, Aleksandra Zdziecha, zmarłych z rodziny Jamiołkowskich i Rawa
Stanisławę i Stefana Gumiennych, Mieczysławę Kowalczyk, Stanisława i Wacława Zalewskich, Annę Gomulską
Janinę Pełszyk, Jerzego Baczyńskiego
Janinę, Stanisława i Tadeusza Kaflik, Zofię Zduńczyk, Helenę, Zygmunta i Wiesława Świątków
 Janinę i Mariana Michalskich, Edwarda Rutkowskiego i zmarłych z rodziny Rutkowskich
Dariusza i Władysława Krasuskich, Irenę i Stanisława Matusiaków, zmarłych z rodziny Krasuskich, Matusiaków i Mareckich
Mariana i jego rodziców, Jana, Helenę i Marcjannę Matusiaków
Janinę i Józefa, Agnieszkę i Jana, Janinę i Stanisława, Mariana, Michała i Anielę oraz zmarłych z rodziny Kolano, Katarzynę i Jana, Urszulę, Józefa, Stanisława, Marię i Czesława oraz zmarłych z rodziny Żurek, Jana, Czesława, Katarzynę, Wojciecha, Balbinę i zmarłych z rodziny Drzazga, Zofię i Eugeniusza Maciołek, Franciszkę i Michała, Jana, jego żonę, Katarzynę, Marię, Józefę, Genowefę, Józefa i Jana Małków, Annę, Marię i Jana Bisów, Stanisława, Zofię i Franciszka Karwat, Zofię, Piotra i Franciszka Miazga, Kazimierza Maciołka, Kamila Wojtaka, Pawła Sieka, Jana i Helenę Konior, Józefa Stręka, Stanisława Rainera, Mieczysława Urbanika, Genowefę Stępień, Franciszka Piecha, Mariana Grubę, Annę Reichert, Ks. Józefa Wilka, Stanisława Czyrnego, Mariannę i Ryszarda Boćko, Jana i Marię Puchalskich, Mariannę Karbarz, Rozalię Niemiec, Czesława, Władysława i Janinę Kudyba, Halinę Kapusta, Bronisława Górecznego, Jana Członka, Stanisława Herudzińskiego, za poległych w obronie Ojczyzny i za dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariannę Bogiel, Bronisławę, Wacława i Jana Zych, Teresę Żegota, Janinę Zalewską, Władysława i Zdzisława Zenik, dziadków Zych i Matusiak
Natalię – Barbarę Kamińską, zmarłych z rodziny Radomyskich, Mikulskich i Bartnickich
Marię, Piotra, Ryszarda i Mariana Grendysów, Teresę Sobkowiak, Annę i Mieczysława Białasów
Barbarę Żewko, Wojciecha Wysockiego, Andrzeja Śniegockiego, Zosię Wyszadko
Krzysztofa Skołożyńskiego
Cecylię, Mariana, Zbigniewa, Michała i Wandę Ślebzak, Jadwigę Kwiatkowską
Mieczysława Ludwiniaka, zmarłych z rodziny Budków
Łucję Białobrzeską, zmarłych z rodziny Białobrzeskich, Stanisława Sukiennika i zmarłych z rodziny Sukienników, Elżbietę Kowalczyk, Czesławę Jadacką
Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
Irenę, Benedykta i Wiesława Techmańskich
 Jana i Zofię Strupiechowskich, ich rodziców, Jana i Praksedę Kowalczyk i ich rodziców
 zmarłych z rodziny Jarzębskich, Siemaszko, Jagiełło i Woukanis
 za zmarłych z rodziny Kurzec, Putkowskich i Gierałtowskich
Wiktorię i Zygmunta Przybysz, Feliksę Gołębiewską, Jana i Marię Kacprzyków
 zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów, Masłów i Wiśniochów
 Mariana Rudnika, jego rodziców, Amelię i Pawła Sztajerwald
 Bogdana Wardę, Antoniego, Annę, Stefana i Czesława oraz zmarłych z rodziny Kacprzaków 
 Józefę Malinowską, Stanisława, Mieczysława, Feliksę, Apolonię i Wacława Szulim, Kazimierza, Wandę i Janinę Rudowskich  
Władysławę Stepniewską, Adama Kocwę i Danutę Jodłowską
zmarłych z rodziny Arcipowskich i Ziółków
Andrzeja Wiśniewskiego, zmarłych z rodziny Chmielewskich, Stepowicz i Dragan
Jana Wichrowskiego
 Annę i Tadeusza Plaskota, Władysławę i Jana Napłoszek, Jana Krasuckiego, Bronisławę i Adama Sikora, Małgorzatę i Tadeusza Osieckich, Stefanię i Władysława Ciubak
 zmarłych z rodziny Lipka – Auguścików, Pasków, Godlewskich, Zientalów, Maciejewskich i Rozparów
 Janinę i Aleksandra Kowalskich, ich rodziców i rodzeństwo
 Janinę i Adolfa, Leokadię i Wiktora Matejek
 Andrzeja Ptaszyńskiego
 Mariannę Tabor
 Zbigniewa i Mirosława Kopik, Aleksandra i Bronisławę Jaworskich
 zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich i Wójcików
 Zofię i Wacława Gawrych
 Stanisława, Mariannę i Aleksandra Jóźwik, Anielę i Stanisława Grabskich
 Mirosława Mieszczyńskiego, Zofię i Wacława Pietrzaków
 Janinę, Mariannę, Elżbietę, Bolesława i Jana Klejnowskich, Ewę Bednarczyk oraz zmarłych z rodziny Klejnowskich i Stróżyków
Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk i Pawluk 
Irenę i Tadeusza Perzyna 
 Bogdana Snopkowskiego
 Alicję Tarkowską 
 Halinę, Czesławę i Stefana Zawadzkich, Alicję Kierył, Radosława Zawadzkiego
 Stanisławę i Adama Iwańskich, Stanisławę i Aleksandra Soćko, Jadwigę Pierzchajło
 Mariolę Dudys, Piotra Milewskiego
 oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. I