Wypominki cz.I

WYPOMINKI 
 Roczne
2021/2022

Część I

czytane w I, III i V
niedziele miesiąca

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Augusta Hlonda  Kard. Józefa Glempa
Biskupów:
Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę  Abpa Henryka Hosera
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Zbigniewa Gaszkowskiego  Ks. Stanisława Marczuka  Ks. Maksymiliana Sowę SCMA  Ks. Stanisława Kanię  Ks. Ryszarda Dobosza  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Eugeniusza Lewandowskiego
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Krzysztofa Żochowskiego  Janinę Kostrzewa  Jana Wrzoska  Władysława Rębowskiego  Lucjana Gawkowskiego  Jadwigę Zalewską  Janusza Bałdygę  Marka Jamiołkowskiego  Janinę Kocwa  Sabinę Arczewską  Józefa Ładosza  Henrykę Tomczuk  Bartłomieja Kłosowskiego  Jerzego Chmurzyńskiego  Stanisława Dyktyńskiego  Romana Maliszewskiego  Janinę Pazio  Michała Boreczko  Janinę Grzegorzewską  Krystynę Chychłowską  Mariannę Gańko  Władysławę Białek  Irenę Cieśnielewską  Andrzeja Kamińskiego  Grażynę Głąbikowską  Zdzisława Soćko  Tadeusza Dąbrowskiego  Krystynę Żaba  Mariana Pliwkę  Jadwigę Sikora  Stanisława Kopanię  Helenę Rudnik  Helenę Cuper  Roberta Swieszulskiego  Zdzisława Polanieckiego  Mariannę Krzemińską  Mariannę Sufczyńską  Cezarego Świętonia  Tadeusza Więcha  Zbigniewa Gromka  Halinę Zych  Krystynę Bancerz  Henryka Starużyka  Irenę Podbielską  Elżbietę Hajdacką  Stanisława Nawrockiego  Czesława Ognika  Grzegorza Sawickiego  Jadwigę Wąsowską  Eryka Grzesiaka  Irenę Wyszyńską  Kazimierę Tadrzak  Irenę Gorlicką  Franciszkę Śliwińską  Barbarę Cichowską  Lucynę Pawliszyn  Danutę Kalicińską  Sylwestra Rosę  Jacka Domańskiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefę, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona i zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków,
 Helenę i Bolesława Sędków, Józefę i Ludwika Urban
 Juliana Krzywaka
 Jana i Marię Przybysz, Mariana i Czesławę Jadackich, Jerzego i Irenę, Wincentego i Teresę Przybysz
 Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak
 Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława, ich rodziców oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,
 Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów
 Czesława Bancerza; zmarłych z rodziny Bancerzów, Poruczników, Stelmaczonków, Bazylewiczów; Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Niecieckich i Kurków, Ewę i Bazylego Bednarczyków, Irenę Sumińską
 oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących
  Wojciecha Puławskiego, Genowefę i Władysława Żak, Teresę Nowakowską, Annę Przeździecką
 zmarłych z rodziny Bogumiłów i Parysów
 z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 Annę Wójcik oraz zmarłych z rodziny Wójcików, Cioków i Sobolewskich, Stanisława Ołdaka, Halinę i Henryka Laskowskich
 Witolda, Barbarę, Mariannę i Władysława oraz zmarłych z rodziny Puławskich, Irenę, Mieczysława i Zofię oraz zmarłych z rodziny Chmielewskich i Radziów, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, Witolda Sosnowskiego i dziadków
 Teodozję i Tadeusza, Annę i Czesława Kiełków, Aleksandrę, Aleksandra, Ewę i Waleriana Gajewskich
 Barbarę, Zofię, Krystynę i Teofila Kietlińskich, Irenę i Tadeusza Składanowskich
 Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgosów oraz zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
  Wiktorię i Zygmunta Przybysz, Feliksę Gołębiewską, Jana i Marię Kacprzyk
 Szczepana, Sławomira, Helenę i Jana Danaj, Bronisławę i Tomasza oraz zmarłych z rodziny, Danajów, Ciszewskich i Wójcików
 zmarłych z rodziny Zawistowskich i Sierota
 Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicę, Basię i Bogusława Chendoszków, Ewę Seremak, Józefa Gumiennego oraz samotnie konających samobójców
 Jana i Władysławę Rzempołuch, Władysława, Zofię i Franciszka Bucznych
 Marka i Henryka Zadrożnych
 Izabelę i Stanisława, Marię i Jana Właszczuk, Apolonię i Władysława Rosłonów
 Zofię i Zbigniewa Gurtat, Krystynę Kurkowską oraz zmarłych z rodziny Wydrów, Gurtatów, Kurkowskich i Kozłowiczów
 Stefana, Genowefę i Tadeusza Rogalów, Lucynę i Jacka Rudników, Tadeusza Królika
 Wiesława Elcesera, zmarłych z rodziny Elceserów, Antoninę i Michalinę Bożyk oraz zmarłych z rodziny Bożyków
 Jerzego Karwackiego i jego rodziców, Jana Brzostka oraz zmarłych z rodziny Brzostków
 Feliksa i Genowefę Szlaków
 Mariannę i Halinę Sobczak, Aleksandra i Annę Czajkowskich oraz zmarłych z rodziny Czajkowskich, Sobczaków, Malinowskich i Wojdów
  Mariannę, Janinę, Stanisława, Janusza - Tadeusza Urbańskich, Henryka Wysockiego
 Mariannę, Jana, Józefę, Feliksa i Rozalię Urbanowskich, Henryka i Ewę Śliwowskich, Kazimierza Kulasińskiego, Karolinę, Ryszarda i Grzegorza oraz zmarłych z rodziny Kilańskich, Katarzynę Biegaj
 Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budków, Tadeusza, Władysławę i Wacława Gnich, Helenę i Zbigniewa Kosińskich, Karola, Ludwikę i Mariannę Rutkowskich
 Stefana, Piotra, Stanisława, Ryszarda, Stefanię, Bogdana, Ryszarda i Joannę
 Artura, Czesława, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Jana i Helenę Drab oraz Henryka i Helenę Romanowskich i ich rodziców
 Matyldę Wawer
 Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów, Władysława Mąkę, Pawła Markowskiego
 Annę i Władysława Gańko
 Tadeusza Rukata, zmarłych z rodziny Okońskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  Mirosławę i Zygmunta Woźniaków, zmarłych z rodziny Niemyjskich i Woźniaków
 Jana i Genowefę Kucharczyk i ich rodziców
 Jerzego Mocarskiego, Franciszkę i Józefa Napłoszków, ich rodziców oraz Stanisławę Sopińską
 Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Aleksandrę i Bolesława Roguskich, Mariannę i Jana Kupców, Zofię i Tadeusza Miazga, Wojciecha, Janinę i Lesława Lubowieckich, Katię i Kostę Jugrew
 Antosia Lasockiego, Teresę, Krystynę i Henryka Lasockich, zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Helenę i Stanisława Błaszczyków, Janinę i Wacława Szymańskich, Leokadię Błaszczyk, Józefa Niepiekło, zmarłych z rodziny Niepiekło oraz Antoniego i Stefana Pełszyków
 Kazimierza, Piotra i Beatę Krzemińskich oraz zmarłych z rodziny Krzemińskich i Ludwiniaków
 Stefanię i Kazimierza Szymanowskich
  Elżbietę Gałaguz, jej rodziców Anielę i Józefa Dudzińskich, Mariannę i Czesława Gałaguz
 zmarłych z rodziny Radzińskich, Bobrukiewicz, Mańk i Maciołków
 Halinę Bujalską, Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balcerak, Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich, Grażynę i Juliana Czerwińskich
 Barbarę, Jadwigę i Franciszka Chojeckich, dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamiec, dziadków Budzyńskich i Adamców, Jamesa Esbranda
 Leokadię i Stefana, Edwarda i Mieczysława Danaj, zmarłych z rodziny Dębkowskich i Danajów
 Honoratę, Władysława i Teresę Błaszczak, Mariannę i Zdzisława Gnich oraz zmarłych z rodziny Błaszczaków i Gnichów
 Wacława Szymanowskiego, zmarłych z rodziny Szymanowskich, Żelazowskich i Jasińskich
 Stefana Wąsowskiego i zmarłych z rodziny Wąsowskich, Szymanowskich i Świętochowskich
 Mariannę Maciążek, Stanisława, Stefana i Weronikę Rutkowskich
  Stanisławę i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Szymańskich, Zielińskich, Pawińskich, Stefańskich, Marię Buczek
 Tadeusza i Kazimierę Ksionków, Mariana i Jana Stelmach
 zmarłych z rodziny Wiklińskich, Pałasińskich, Bruszewskich, Wójcików i Koronków
  Andrzeja Ptaszyńskiego, Mariannę, Tadeusza, Zbigniewa i Wojciecha Olszewskich, Adama i Rozalię Michlewicz, Helenę, Ewę i Karola Ptaszyńskich
 Annę Perzanowską, Stanisława i Władysława Banaszków, dziadków Banaszków i Dąbrowskich
 Eugenię, Witolda, Zofię i Kazimierza Lewczuków, Zofię, Jana i Kazimierza Flisiuk, Zofię, Stanisława i Waldemara Bojar, Stefanię i Stanisława Byszewskich, zmarłych z rodziny Zawistowskich, Białoszewskich, Kulasińskich, Byszewskich, Dawidczuków i Czyżów
 Leokadię i Feliksa Florków oraz zmarłych z rodziny Florków i Mołdochów
 Mariannę i Wawrzyńca, Rozalię, Halinę, Jana, Michalinę i Bronisława Szczapa, Annę i Franciszka Kłębków, Annę Ognik, Adama Sobolewskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
  Leokadię, Stefana i Edwarda Danajów
 Karolinę i Józefa Kucharków
 Halinę, Henrykę, Mariana i Tadeusza Oniśk
 Irenę i Wacława Wrzosków
 Andrzeja Zycha oraz za rodziców Zychów i Kuflów
 Lilianę Gastoł
 Stanisława, Franciszka, Antoniego i Marię Krzyśków
 Czesława Maciążka
 Zofię i Roberta Korzeniewskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariannę, Henryka, Zofię i Józefa Chacińskich
 Annę i Jana Lachów
 za dusze w czyśćcu cierpiące
 Aleksandrę, Jana, Mariannę, Stanisława, Rozalię i Feliksa Klimkiewicz
 Helenę, Mariannę, Piotra i Mariannę Szczepanik
 za dusze w czyśćcu cierpiące
 Jana, Mariannę, Franciszka i Zdzisława Golaska
 Jana Michalskiego i jego rodziców
 Honoratę i Kazimierza Czajków
 Annę Okołowicz
 Stefana Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich i Wyszołmierskich
 zmarłych z rodziny Stepnowskich, Piotrowskich i Żochowskich
 Zygmunta i Marka Jamiołkowskich
 Władysława i Annę Rawów
 zmarłych z rodziny Rawów i Jamiołkowskich
 Stanisława, Jadwigę i Józefa Jaszczołtów
 Marię i Wacława Łempickich
 Kazimierza Twarowskiego jego rodziców i rodzeństwo
 zmarłych z rodziny Jaszczołtów, Twarowskich, Olszewskich i Kosińskich
 Kazimierza Niemyjskiego i Małgorzatę Szroder
 Edwarda Lewandowskiego i jego rodziców
 Stanisława, Cezarię i Tadeusza Stefaniuków
 Stanisława, Helenę i Tadeusza Piekutów
 Stanisława, Stefana i Genowefę Wojtyrów
 Franciszka i Helenę Tyszków
  Stanisławę i Krzysztofa Zdunków
 zmarłych z rodziny Mołczanow, Wygonowskich
 Jerzego Wygonowskiego
 Marka, jego rodziców, Zofię i Henryka Tymińskich
 Władysława i Jadwigę, Mieczysława i Jadwigę Grodzkich
 Wiktorię, Zygmunta i Jerzego Jeziorskich
 Józefę i Stanisława Białków
 Krzysztofa, Krystynę, Stanisława Żochowskich
 Zofię, Kazimierza i Tadeusza Wojtaszek
 zmarłych z rodziny Wojtaszków, Janasów, Sobolów i Nasiłowskich
 Mariana Żelazowskiego
 zmarłych z rodziny Żelazowskich, Skarżyńskich, Górskich i Roguskich
 Mieczysławę Kowalczyk
 Janinę Pełszyk, Jerzego Baczyńskiego
 Teofila i Annę Łupińskich
 Zbigniewa, Alinę i Mieczysława Kowalczyków
  zmarłych z rodziny Zawadzkich, Piotrowskich, Sieradzkich i Mikułanów
 Bernarda, Stanisława, Tomasza, Weronikę i Janinę Tomasińskich
 Ryszarda Figla
 Jadwigę Kaliszewską
 Friedmanna Weigle
 Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
 Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich
 Feliksa, Mariana i Stanisława Falkowskich
 Wiesława Ankuda
 Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego, dziadków z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich
 Janinę i Mariana Michalskich
  Edwarda Rutkowskiego
 zmarłych z rodziny Rutkowskich i Michalskich
 Teresę i Józefa Kalinowskich
 Mariannę i Franciszka Wierzbów
 Stefanię, Henryka, Jana i Alfreda Kałuskich
 zmarłych z rodziny Waś i Omilion
 ks. Mariana, jego rodziców Jadwigę i Eugeniusza Olszewskich i Czesławę Rogulską
 zmarłych z rodziny Kostrów
 Barbarę Żewko
 Józefa, Janinę, Jana, Agnieszkę Anielę, Jana, Stanisława i Mariana Kolanów, Jana, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Czesława, Marię, Grażynę i Urszulę Żurek, Jana, Czesława, Katarzynę, Balbinę i Wojciecha Drzazgów, Eugeniusza, Kazimierza i Zofię Maciołków, Franciszkę, Michała Jana, Katarzynę, Marię, Genowefę, Józefę, Jana, jego żonę i Józefa Małków, Annę, Marię i Jana Bisów, Stanisława, Zofię i Franciszka Karnat, Zofię, Piotra i Franciszka Miazgów, Kamila Wojtaka, Jana i Helenę Konior, Józefa Stręka, Stanisławę Rainer, Mieczysława Urbanika, Genowefę Stępień, Franciszka Piechę, Mariana Grubę, Annę Reichert, Ks. Józefa Wilka, Stanisława Czyrny, Pawła Sieka, Stanisława Herudzińskiego, Mariannę i Ryszarda Boćko, Jana i Marię Puchalskich, Rozalię Niemiec, Czesława, Władysława i Janinę Kudyba, Jana Członkę, Mariannę Karbarz, Halinę Kapusta, Bronisława Górecznego, poległych w obronie Ojczyzny
  Andrzeja Polaka, Helenę i Kazimierza Cuch
 Wojciecha Wysockiego
 Andrzeja Śniegockiego
 Zosię Wyszadko
 Mieczysława Boruckiego
 zmarłych z rodziny Ślesińskich, Późniewskich
 Krystynę i Krzysztofa Majchrów
 Henryka, Ryszarda, Marka, Stanisława, Eugenię, Lucynę i zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich, Ruchałów, Bajnów i Komosów
 Czesławę, Aleksandrę i Ryszarda Kusiaków
 Eugenię Świdzińską
 Barbarę Cichocką
 zmarłych z rodziny Kusiaków, Choromańskich i Demiańczuków
 Kazimierza Chojnowskiego jego rodziców i rodzeństwo
 zmarłych z rodziny Jankowskich Czarniawskich i Sokołowskich
  Zbigniewa Cioka i zmarłych z rodziny Cioków
 Helenę i Stefana Ogonowskich
 Romualdę i Henryka Bartkowiczów
 Ryszarda Sieradzińskiego, jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich
 Halinę, Jana i Beatę Godowskich
 Bronisławę, Stanisława i Wiesława Ciszewskich
 Zygmunta, Zofię i Józefa Biesiadów
 Mariannę, Jana i Stanisława Łempickich
 Piotra Grużewskiego
 Wiesława Polewaczyka, jego rodziców i rodzeństwo
 Annę i Józefa Małczaków i ich rodziców
 Helenę i Jana Dąbrowskich i ich rodziców
 Marię i Zdzisława Kurów
 zmarłych z rodziny Dubasów i Rzemienieckich
 Helenę i Jana Góralów i zmarłych z rodziny Góralów
 Wacławę, Stanisława i Zbigniewa Grudziążów i zmarłych z rodziny Grudziążów
 Helenę i zmarłych z rodziny Adamczyków
 Elę i zmarłych z rodziny Jarczyńskich
 Zdzisława Kornasa
 Helenę i Henryka Stanisławskich
 Tadeusza Sosnowskiego
 Janinę, Czesława i Juliana Brodzików
 Czesławę, Stefana i Zdzisława Więchów
 Bogumiła Kowalskiego
 Jadwigę i Stefana Wilków
 Wacława Szulima
 Jana i Genowefę Kacprzaków
 zmarłych z rodziny Truchlów, Walczuków i dziadków Suchcickich
 Zofię i Romana Godlewskich
 Władysławę i Bronisława Kleszczewskich
 Józefa i Helenę Michlewiczów
 Mariusza Sawickiego
 Bogumiłę Puławską
 Józefę i Jana Poredów
 Kazimierza i Genowefę Ejników
 Genowefę Malinowską
 Mariana Poredę
  Janinę i Grzegorza Puławskich
 Stefanię i Franciszka Czosneckich
 Janinę i Mieczysławę Perepeczo
 Anię Świątek
 zmarłych z ich rodzin, dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Tatianę, Aleksandrę, Sergieja, Marię, Adama, Aleksandra i Barbarę i zmarłych z rodziny Boguszewiczów
 Olgę, Bronisławę, Antona, Wiktora i Michała Draczanów
 Michała Kostiuczenko
 zmarłych z rodziny Draczanów, Boguszewiczów i Kostiuczenków
 Irenę, Benedykta, Wiesława i dziadków Techmańskich i dziadków Góralów
 Pawła-Franciszka i Władysława Rudników
 zmarłych z rodziny Rudników i Kokoszków
 Helenę i Jana Komorów
 Stanisławę i Lucjana Godlewskich, Ks. Piotra Pawlukiewicza, Elżbietę Kowalczyk
 Franciszkę i Franciszka Gąsiewskich
 Rozalię, Mariannę, Weronikę, Józefa i Władysława Gąsiewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące i wszystkie dzieci nienarodzone
 Jerzego, Stanisława i Stanisławę Śliwińskich
 Julię i Piotra Aniołkowskich
 Reginę i Stefana i zmarłych z rodziny Sienickich
 Danutę i Tadeusza i zmarłych z rodziny Ezmanów
 Hannę Tarapata
 zmarłych z rodziny Kopeć i Grudzień
za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. II