Wypominki cz.I

WYPOMINKI 
 Roczne
2022/2023

Część I

czytane w I, III i V
niedziele miesiąca

 

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Józefa Glempa 
Biskupów:
 Abpa Henryka Hosera  Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Dariusza Walickiego  Ks. Eugeniusza Lewandowskiego  Ks. Ryszarda Dobosza  Ks. Mieczysława Mosaka  Ks. Stanisława Kucia  Ks. Jana Janika  Ks. Krzysztofa Boruckiego  Ks. Marka Łukomskiego  Ks. Tomasza Króla  Ks. Henryka Drożdża
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii: 
 Helenę Podbielską  Elżbietę Hajdacką  Stanisława Nawrockiego  Czesława Ognika  Grzegorza Sawickiego  Jadwigę Wąsowską  Eryka Grzesiaka  Irenę Wyszyńską  Kazimierę Tadrzak  Irenę Gorlicką  Franciszkę Śliwińską  Barbarę Cichowską  Lucynę Pawliszyn  Danutę Kalicińską  Sylwestra Rosę  Jacka Domańskiego  Jadwigę Lewandowską  Jadwigę Dąbek  Halinę Zawistowską  Agatę Kuczewską  Józefa Stolarskiego  Oleksandrę Kravchuk  Andrzeja Gołaszewskiego  Jana Szulima  Krzysztofa Radomskiego  Stanisławę Kawka  Elżbietę Ostrowską  Mariannę Miatkowską  Janinę Roguską  Krzysztofa Bryłę  Romana Ambroziaka  Danutę Pieńkowską  Annę Chmielewską  Romana Gańko  Kazimierę Turos  Eugenię Świerżewską  Jerzego Stefankowskiego  Teresę Gaworowską-Radzio  Teresę Skurską  Sylwestra Rudowskiego  Genowefę Łuniewską  Mirosławę Żak  Zbigniewa Kostrzewę  Stanisławę Kot  Stanisława Jarosza  Stanisława Błaszczaka  Stanisława Kleszczewskiego  Andrzeja Wiśniocha  Celinę Szucką  Wojciecha Frączaka  Leonardę Sałańską  Czesława Dąbrowskiego  Wiesława Piaszczyńskiego  Barbarę Pietrzak  Krystynę Butkiewicz  Marka Wierzbickiego
za wszystkich wiernych zmarłych:
 Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefę, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona i zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków
† Stanisława, Irenę, Zdzisława i Grzegorza Filipowicz, Tadeusza i Genowefę Zadrożnych, Barbarę i Krzysztofa Przybysz, Małgorzatę Kosicką, Edwarda Tobiasza, Jerzego Reka, Tadeusza i Sławomira Mościckich
 Juliana Krzywaka
 Jana i Marię Przybysz, Mariana i Czesławę Jadackich, Jerzego i Irenę, Wincentego i Teresę Przybysz
 Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak
 Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława, ich rodziców oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,
 Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów
 Czesława Bancerza, zmarłych z rodziny Bancerzów, Poruczników, Stelmaczonków, Bazylewiczów, Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Niecieckich i Kurków, Ewę i Bazylego Bednarczyków, Irenę Sumińską oraz wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących
 Janinę i Czesława Białków, zmarłych z rodziny Białków, Kanclerzów, Ramosów i Zasławskich
 Szczepana i Sławomira Danaj, zmarłych z rodziny Ciszewskich, Wójcików i Danajów
 Władysławę i Jana Rzempołuch, Władysława, Zofię i Franciszka Bucznych
 Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgosów, zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
 Matyldę Wawer
 Jana Białka
 Liliannę Gastoł, Antoniego, Marię, Stanisława i Franciszka Krzysiek, Zofię i Roberta Korzeniewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Czesława Jędrysiaka i jego rodziców
 Ks. Feliksa Folejewskiego, Ks. Dariusza Walickiego, Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Helenę, Edwarda i Janusza Sokalskich, Grzegorza Borensztajn, Andrzeja Pilewskiego, Barbarę Rogala, Bronisławę, Bolesława i Irenkę Radzińskich, Marię, Bronisława, Tadeusza, Stanisławę i Marka Dawidowiczów, Jadwigę Sikora, Jadwigę i Marcina Mandziak, Zenona Saka, zmarłych z rodziny Radzińskich, Bobrukiewicz, Mańk, Maciołek i Sak oraz dzieci nienarodzone
 Annę Perzanowską, Stanisława i Władysława Banaszków, zmarłych z rodziny Dąbrowskich
 zmarłych z rodziny Banaszków, Zawyszów, Masłów i Wiśniochów
 Mariannę, Zofię, Jana i Stanisława Łempickich, Zofię, Józefa i Zygmunta Biesiadów, Piotra Grużewskiego
 Włodzimierza Soszyńskiego, rodziców i dziadków z rodziny Soszyńskich i Frączek
 Stefanię i Franciszka Czosneckich, Janinę i Mieczysława Perepeczo, Anię Świątek zmarłych z ich rodzin, dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Wojciecha Laskowskiego i jego rodziców
 Krzysztofa, Krystynę i Stanisława Żochowskich, Zofię, Kazimierza i Tadeusza Wojtaszków, zmarłych z rodziny Wojtaszków, Janasów i Nasiłowskich, Janusza Oleksiejuka, jego rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Jana, Mariannę, Władysława i Emilię Moczulskich, Józefa, Beniamina i Czesławę Ładoszów, Jadwigę i Bronisława Porzezińskich
 Jerzego Mocarskiego, Franciszkę i Józefa Napłoszków, ich rodziców, Stanisławę Sopińską
 Kazimierza, Jana i Genowefę Niemyjskich, Zygmunta, Leokadię i Jana Kryńskich, Tadeusza, Stanisława i Annę Moczulskich, Ks. Stanisława Kurka, Adama Gnatowskiego, Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich
 Marka i Henryka Zadrożnych
 Eugeniusza i zmarłych z rodziny Żak, Aleksandrę, Stanisława i Bożenę Pyza, Janusza Banaszka
 Tadeusza Rukata, Stanisławę i Henryka Okońskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Annę i Władysława Gańko
 Mariana i Halinę Sobczak, Aleksandra i Annę Czajkowskich, zmarłych z rodziny Czajkowskich, Sobczaków, Malinowskich i Wojdów
 Teresę i Sylwestra Rosę
 Marię, Piotra, Ryszarda i Mariana Grendysów, Annę i Mieczysława Białasów, Teresę Sobkowiak
 Halinę Bujalską, Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich, Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balceraków, Grażynę i Juliana Czerwińskich
 Serafinę Gidzińską, Irenę i Jerzego Pankiewiczów, Romana Biskupskiego
 Tadeusza Roguskiego, zmarłych z rodziny Roguskich, Laskowskich i Czerepińskich
 Władysława Porucznika, Krystynę i Kazimierza Stpiczyńskich
 Helenę i Józefa Michlewicz, Mariusza i Grzegorza Sawickich
 Mariannę Maciążek, Stanisława, Stefana i Weronikę Rutkowskich
 Stanisławę, Eugeniusza i zmarłych z rodziny Szymańskich, Marię Buczek, Alinę, Barbarę i zmarłych z rodziny Stefańskich
 Jana i Helenę Drab, Helenę i Henryka Romanowskich i ich rodziców, Edwarda Jeznacha
 Ryszarda Sieradzińskiego i jego rodziców, Antoninę i Jerzego Zasiewskich, Bronisławę, Stanisława i Wiesława Ciszewskich, Halinę, Jana i Beatę Godowskich
 Jolantę i Mariana Rybałtowskich, Helenę i Stanisława Kurowickich, Zofię i Wincentego Rybałtowskich oraz zmarłych z rodziny Kurowickich i Rybałtowskich
 Aleksandra i Zofię Romanowskich, Bolesława i Stefanię, Antoniego i Stanisławę, Tadeusza i Barbarę Baltaziuk, Wiktora i Mariannę Wilgatek, Józefa, Halinę i Macieja Jastrzębskich, Andrzeja i Janinę Kalisiak, Antoniego Kamińskiego oraz wszystkich zmarłych z rodziny
 Artura, Czesława, Weronikę i Jana Urbaniaków, Antoninę i Józefa Jusińskich
 Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Aleksandrę i Bolesława Roguskich, Mariannę i Jana Kupców, Janinę i Lesława oraz Wojciecha Lubowieckich, Katarzynę i Kostę Jugrew, Zofię i Tadeusza Miazga
 Halinę, Mariana, Tadeusza i Henrykę Oniśk, Irenę i Wacława Wrzosek
 zmarłych z rodziny Jarzębskich, Siemaszko, Woukanisów i Jagiełłów
 Irenę Majerkiewicz i zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
 Sabinę i Feliksa Dubasów, Mariannę, Danutę i Jana Rzemienieckich, Melanię i Józefa Walentynowiczów oraz Ks. Cypriana Łozowskiego
 zmarłych z rodziny Dubasów i Rzemienieckich
 Wiesława i zmarłych z rodziny Ankud, Mariannę, Irenę, Stanisława i Antoniego oraz wszystkich zmarłych z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich
 Jerzego i Danutę Gańko
 Czesławę, Aleksandra i Ryszarda Kusiaków, Barbarę Cichocką, Eugenię Świdzińską oraz zmarłych z rodziny Demiańczuków, Chormańskich i Kusiaków
 Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów, Władysława Mąkę, Annę Szepietowską i Pawła Markowskiego
 zmarłych z rodziny Malarczyków, Wydrów, Gurtatów i Kozłowiczów
 Waldemara Bartoszewskiego, jego rodziców, zmarłych z rodziny, dziadków Michalinę i Juliana Godlewskich, Mariannę i Antoniego Kraszewskich oraz zmarłych z ich rodzin
 Jana Kałuskiego oraz zmarłych z rodziny Omilion
 Bronisławę i Władysława Dąbrowskich, Kazimierę i Zenona Tadrzak
 zmarłych z rodziny Mąków, Skarżyńskich i Darasewiczów
 Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budków, Tadeusza, Władysławę i Wacława Gnich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Rutkowskich i Michalskich
 Helenę i Jana Dąbrowskich, ich rodziców, Annę i Józefa Małczak, ich rodziców oraz Marię, Zdzisława i Pawła Kurów
 Henryka Jarząbka, Henrykę i Józefa Krupów, Mariannę i Kazimierza Rękawków, Emilię, Franciszka i Marka Konopków, Ryszarda Pobikrowskiego, Jana, Helenę, Jana i Krystynę Bajurskich, Kazimierę i Zenona Piaseckich, zmarłych z rodziny Jarząbków, Krupów, Rękawków, Konopków, Pobikrowskich, Piaseckich, Bajurskich i Stachników, Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Ks. Dariusza Walickiego, Ks. Mirosława Deca, zmarłych sąsiadów i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Ryszarda, Grzegorza, Stanisława, Weronikę i Macieja, zmarłych z rodziny Mińskich, Błaszczyków, Martyniaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Czesława, Piotra i Stefana Sztajerwald, Janinę i Edwarda Turlej

 Karolinę i Józefa Kucharków, Edwarda, Leokadię i Stefana Danaj, Albinę Dębkowską
 Wandę, Jana, Mariannę i Józefa Gumiennych, Czesławę i Czesława Szulim, Celinę Dąbkowską, Andrzeja Prędotę, Henrykę i Stefana Marcinkiewiczów
 Henrykę, Józefa, Wiesławę, Ewę i Stanisława Zalewskich, zmarłych z rodziny Zalewskich i Kossowskich
 Zuzannę Wiącek, zmarłych z rodziny Wiącek, Stefana Błaszczyka oraz zmarłych z rodziny Błaszczyk i Szopów, Sławomirę Gajewską
 Bogumiła Kowalskiego, Jadwigę i Stefana Wilk
 Helenę i Henryka Stanisławskich, Tadeusza Sosnowskiego
 Stefana Roguskiego, Stefanię i Stanisława Wyszołmierskich
 Barbarę Kietlińską, jej rodziców, Irenę i Tadeusza Składanowskich oraz Zofię i Teofila Kietlińskich
 Jadwigę, Józefa i Stanisława Jaszczołt, Marię i Wacława Łempickich, Kazimierza Twarowskiego, rodziców, rodzeństwo oraz zmarłych z rodziny Olszewskich i Kosińskich
 Helenę i Jana Góral, Wacławę i Stanisława Grudziąż, Helenę i Elę oraz zmarłych z rodzin
 Janinę i Wiesława Kalisiaków, Ks. Wiesława Kalisiaka
 Kazimierza, Balbinę, Jana, Stanisława i Alicję oraz zmarłych z rodziny Aftewiczów, Zygmunta, Stanisławę i Bogdana oraz zmarłych z rodziny Malinowskich i Wojciechowskich
 Andrzeja Tomaszkiewicza, Lidię Sobieraj
 Annę i Tadeusza Plaskota, Władysławę, Jana i Marka Napłoszków, Stefanię i Władysława Ciubak, Bronisławę i Adama Sikorów, zmarłych z rodziny Osieckich, Krasuckich, Sieradzkich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 Stefanię, Jana i Wacława Królaków, Jana, Bronisławę i Wiesława Nawrockich
 Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich, zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
 Marię i Jana Sobiewskich, zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków, Genowefę i Franciszka Gołębiewskich, zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich, Tadeusza Gołębiewskiego, Jana Sobiewskiego
 Stanisława, Bogusława, Józefa i Leokadię Podleś, Bronisława, Franciszka i Jadwigę Tymińskich
 Andrzeja Turka, Krystynę i Jana Zwolińskich
 Bernarda, Stanisława, Janinę, Weronikę i Tomasza Tomasińskich, Zofię i Ryszarda Figiel, Floriana i Danutę Bryła
 Franciszka, Anastazję, Andrzeja, Ludwika i zmarłych z rodziny Mirkowiczów i Turosów, Mariannę Pytel
 Genowefę i Aleksandra Leszko, ich rodziców, Jana Kuraka, siostrę Anielę, Robusia Wójcika, Mariannę i Wojciecha Radziszewskich
 Jerzego, Edmunda i Helenę Krajewskich, Bogumiłę Lendzion
 Andrzeja Zycha, rodziców Zychów i Kuflów
 Janinę i Sylwestra Kostrzewów, zmarłych z rodziny Kostrzewa, Halinę i Aleksandra Chojnackich oraz zmarłych z rodziny Chojnackich
 Wacława, Edwarda, Stanisława i Zbigniewa Tymińskich, Anielę, Henryka i Jana Skłodowskich, Józefę i Henryka Batorowicz
 Teodozję i Tadeusza, Annę i Czesława Kiełków, Aleksandrę i Aleksandra, Ewę i Waleriana Gajewskich
 Krystynę i Jana Bancerzów, zmarłych z rodziny Bancerzów i Busmów
 Władysławę i Władysława Zielińskich, Józefę i Feliksa Chałupków, Franciszka Chojnackiego, Józefę i Józefa, Zygmunta, Annę i Tadeusza Zielińskich
 Kazimierza, Mariana, Feliksa, Kazimierę, Wandę i Mirosława Chojnackich, Janinę Chojnacką, Feliksę Nowosielską, dawcę przeszczepionego organu i wszystkich zmarłych z rodziny Zielińskich, Chojnackich i Chałupków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Stanisława i Janinę, Wiesława, Władysława i Feliksę Krzywdów, Józefa i Mariannę, Ryszarda, Danielę, Józefa i Wiesława Piekartów, Halinę i Pawła Bregułów, Mieczysławę i Karola Dziudziek, zmarłych z rodziny Piekartów, Krzywdów i Dziudziek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Mariana i Jadwigę Bardadynów, Stefana Kura, Janinę Kowalewską, Witolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Edmunda Skibę
 Pawła Rozbickiego
 zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
 Ks. Zygmunta Wirkowskiego, Ks. Jana Andrzejewskiego, Ks. Kazimierza Konowrockiego
 Janinę Kowalską
 zmarłych z rodziny Piotrowskich, Stepnowskich i Żochowskich
 Zofię i Kazimierza Biss, Zofię Biss zd. Ryba, Władysławę i Marcina oraz Józefa Serafinów, Blankę i Romę Lipka, Katarzynę i Stanisława Biss, Janinę i Bronisława Jurkiewiczów, Marię, Stanisława, Józefę i Bronisława Kozinów, Wacława Janowskiego, Teresę Studniarek
 Zbigniewa Gromka, Leokadię i Czesława Kaleskich, ich dzieci: Eugeniusza i Tadeusza
 Eugenię i Jerzego Plasota, ich rodziców, i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Plasota, Hornung, Langner, Chęcińskich, Sitarczuk, Oleksiak, Filipczak, Musielik, Orych, Suchockich, Rozbickich i Wójcików, Jana Krawczykowskiego, zmarłych z rodziny Krawczykowskich, Sapierzyńskich, Sierpińskich i Gęsickich, Kazimierę, i Stefana, Józia i Czesława Piwko, Celinę Skonieczną, zmarłych z rodziny Skoniecznych, Piwko, Mikuli, Dąbrowskich i Kacprzaków, Henrykę i Romana Komorków, ich syna Henryka, zmarłych z rodziny Komorek, Sajdek, Kozłowskich, Borowych, Potyra i Czarniaków, Genowefę i Stanisława Kostrzewów, Lucynę Rogala, zmarłych z rodziny Rogalów, Kostrzewów, Szewczaków, Smoderek, Zawadzkich, Byk, Borkowskich, za dzieci nienarodzone i za dusze w czyśćcu cierpiące
 Annę Wójcik, Czesławę Ciok, zmarłych z rodziny Wójcików, Cioków i Sobolewskich
 Jana i Helenę Dołęgowskich, Janinę i Franciszka Pęgier
 Władysława Rdzanka, Jarosława Wolskiego, Elżbietę Orych, Krzysztofa, Józefa i Kazimierza Chęcińskich
 Barbarę, Jadwigę i Franciszka Chojeckich, dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamców, dziadków Adamiec i Budzyńskich, Jamesa Esbranda
 rodziców Kazimierę i Mieczysława Radziszewskich, zmarłych z rodziny Radziszewskich, Ryszarda Kaczanowskiego
 Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicę, Barbarę i Bogusława Chendoszków, Józefa Gumiennego, Janinę, Wiesława i Dariusza Łubian, Ewę Seremak, zmarłych z rodziny Lewandowskich
 Mariana, Stanisława i Helenę Pliwka, Helenę i Kazimierza Cuch
 Alinę i Ryszarda, Mariannę i Bolesława Wiśniewskich, Mariannę i Stefana Łata, Jana Dzięcioła, Małgorzatę i Marka Bartoszewskich
 Janinę, Jana i Aleksandra Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich
 zmarłych z rodziny Grudzień i Kopeć
 Krystynę i Edmunda Karpiuk, Franciszka, Stanisławę i Romana Więch, Józefa Pergoł
 Krystynę i Stanisława Chychłowskich, zmarłych z rodziny Chychłowskich i Kowalczyków
 Reinarta Bellmanna
za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. II