Wypominki cz.I

WYPOMINKI ROCZNE
2020/2021

Część I

czytane w I, III i V
niedziele miesiąca

Módlmy się za zmarłych
Śp.

Prymasów:
 Kard. Augusta Hlonda  Kard. Józefa Glempa
Biskupów:
Bpa Zbigniewa Kraszewskiego  Bpa Stanisława Kędziorę  Abpa Henryka Hosera
Kapłanów
 Ks. Kazimierza Konowrockiego  Ks. Zygmunta Wirkowskiego  Ks. Jana Andrzejewskiego  Ks. Piotra Pawlukiewicza  Ks. Piotra Urbanowskiego  Ks. Ryszarda Okińskiego  Ks. Tadeusza Armijaka  Ks. Adama Szkópa  Ks. Kazimierza Sokołowskiego  Ks. Józefa Kamińskiego  Ks. Dariusza Wieczorka  Ks. Ryszarda Urbańskiego  Ks. Zbigniewa Wojciechowskiego  Ks. Sławomira Safadera  Ks. Władysława Szymańskiego  Ks. Leszka Kołonieckiego  Ks. Zbigniewa Gaszkowskiego  Ks. Stanisława Kanię
 poległych w obronie wiary i Ojczyzny, ofiary powstań narodowych, pomordowanych w obozach zagłady, za wychowawców, nauczycieli, katechetów,
zmarłych dobroczyńców, budowniczych i fundatorów tego kościoła, członków wspólnot religijnych naszej parafii 
za zmarłych, którzy niedawno odeszli z naszej parafii:  
 Władysława Borusiewicza  Kazimierza Kowalczyka  Władysława Milczarka  Stanisława Jóźwika  Marię Stachólską  Tadeusza Stefaniaka  Wiesława Ankuda  Mieczysławę Kowalczyk  Kazimierza Rowickiego  Juliana Genco  Andrzeja Zycha  Henryka Jarząbka  Wiesława Techmańskiego  Zdzisławę i Tadeusza Wyszomirskich  Zofię Szulim  Stanisława Klagę  Mariana Maciejewskiego  Ryszarda Maciejewskiego  Jadwigę Wrzosek  Andrzeja Ptaszyńskiego  Józefę Koc  Władysława Rdzanka  Gustawa Klamczyńskiego  Andrzeja Napłoszka  Annę Sukiennik  Andrzeja Zakrzewskiego  Barbarę Kietlińską  Zbigniewa Nowakowskiego  Alinę Biedrzycką  Jana Iwańskiego  Andrzeja Andrzejewskiego  Edwarda Danaja  Włodzimierza Chrząszcza  Zygmunta Galickiego  Andrzeja Grzywacza  Ryszarda Opalacha  Stanisławę Gawek  Zdzisława Birka  Jerzego Wygonowskiego  Zenona Kaszczuka  Barbarę Ludwiniak  Grażynę Rogalską  Zbigniewa Reka  Bogumiła Olewnika  Leokadię Jóźwiak  Elżbietę Złotkowską  Jerzego Mocarskiego  Helenę Kiersnowską  Janinę Dąbrowską  Genowefę Szlak  Jana Rękawka  Wacława Szymanowskiego  Urszulę Stefankowską  Elżbietę Gałaguz  Irenę Papiernik  Elżbietę Stojecką  Władysława Grodzkiego  Mariannę Maciążek  Kazimierza Grodzkiego  Tomasza Łuniewskiego  Mariannę Jarczewską  Michalinę Bajbert  Krzysztofa Żochowskiego  Janinę Kostrzewa  Jana Wrzoska  Lucjana Gawkowskiego  Mariannę Kalicką  Jadwigę Zalewską  Janusza Bałdygę  Władysława Rębowskiego  Marka Jamiołkowskiego  Janinę Kocwa  Sabinę Arczewską
za wszystkich wiernych zmarłych:
† Jana, Jerzego, Wiktora, Emilię i Wiktora Śliwka, Annę, Czesława, Aleksandra, Zofię, Andrzeja, Józefę, Annę i Stanisława Filipowicz, Henryka, Marię, Mariana, Leona, Andrzeja, Józefa, Marię, Teresę, Marię i Ludwika, Anastazję i Kazimierza, Rozalię, Elżbietę, Brunona, Zofię Kowalską, zmarłych z rodziny Kowalskich i Kożuszków, Wasilisa Tape
Helenę i Bolesława Sędków, Józefę i Ludwika Urban
Juliana Krzywaka
Teresę Paćkowską
Wojciecha, Annę i Stanisława Powała, Jana, Stefanię i Juliana Wardak
Czesława Jędrysiaka, Mariannę i Zdzisława oraz zmarłych z rodziny Stolarczyków,
Stefana Kura, Aleksandra i Olgę Bełkowskich, zmarłych z rodziny Kurów i Kaliszów
Czesława Bancerza, zmarłych z rodziny Bancerzów i Poruczników; Wiesławę Nieciecką, zmarłych z rodziny Kurków i Niecieckich; Zofię i Juliana Stelmaczonków, zmarłych z rodziny Bazylewiczów, Irenę Sumińską
za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących
 Hieronima, Wincentę, Tadeusza, Jana i Helenę Boćkowskich, Feliksa, Mariannę i Stanisława Falkowskich
Marię Łempicką, Władysława Łempickiego, Kazimierza Twarowskiego i jego rodziców, Stanisława Jaszczołta oraz zmarłych z rodziny Jaszczołt
Tadeusza Jurczuka, jego rodziców, Jana i Helenę, Krystynę i Henryka Kopeć
Krystynę Porowską, Jana i Łucję Kryńskich, Stanisława i Teofilę Porowskich, Władysława i Mariannę Balcerak, Danutę Krajewską, Bogdana i Grzegorza Finkelsztajn, Halinę Bujalską
zmarłych z rodziny Wrzosków i Świnarskich
Jana, Józefa, Irenę, Kazimierza i Mariannę Niemyjskich, Kazimierza, Franciszka i Mariannę oraz zmarłych z rodziny Putkowskich i Niemyjskich
 Zuzannę Wiącek i zmarłych z rodziny Wiącków, Stefana Błaszczyka oraz zmarłych z rodziny Błaszczyk i Szopa
Jana i Władysławę Rzempołuch, Władysława, Franciszka i Zofię Bucznych
Jana Kałuskiego i zmarłych z rodziny Omilion
Piotra, Beatę, zmarłych z rodziny Krzemińskich, Ludwiniaków, Kowalskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Szczepana, Sławomira, Helenę i Jana oraz zmarłych z rodziny Danajów, Ciszewskich i Wójcików
Genowefę, Stefana i Tadeusza Roguskich, Lucynę i Jacka Rudników
Helenę Michalską, Józefa i Andrzeja Sosnowskich, Danielę, Stanisława, Wiktora i Dominika Wilgos oraz zmarłych z rodziny Waś i Sosnowskich
Mariannę, Jana, Józefę i Piotra Budków, Tadeusza i Władysławę Gnich, Helenę Kosińską
Tadeusza, Franciszka i Genowefę Gołębiewskich oraz zmarłych z rodziny Gołębiewskich i Sobieszczańskich, Jana, Marię i Januszka Sobiewskich oraz zmarłych z rodziny Sobiewskich i Tartaczuków
 Wojciecha Puławskiego, Genowefę i Władysława Żak, Teresę Nowakowską, Annę Przeździecką, Nadzieję Kopeć oraz zmarłych z rodziny Żak, Puławskich, Świnogów oraz Ciszewskich
Danielę i Henryka, Aleksandrę i Tomasza Król, Aleksandrę i Bolesława Roguskich, Mariannę i Jana Kupców, Janinę i Lesława Lubowieckich, Katię i Kostę Jugrew, Zofię i Tadeusza Miazgów oraz Wojciecha Lubowieckiego
Matyldę Wawer
Stanisława, Weronikę, Stefana i Mieczysława Rutkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Teresę Błaszczak, Honoratę, Władysława, Zdzisława oraz zmarłych z rodziny Błaszczaków i Gnichów
Janinę, Kazimierza, Wiesława i Pawła Lipków, Leszka i Przemka Przewodowskich, Irenę i Jerzego Pankiewiczów, Romana, Ryszarda i Jadwigę Biskupskich, Agatę i Rafała Janickich
zmarłych z rodziny Gurtatów, Wydrów, Kozłowiczów i Malarczyków
Helenę i Henryka Stanisławskich, Tadeusza Sosnowskiego
Annę Leśnowolską, Jana Usińskiego
Halinę Bujalską, Mariannę, Władysława, Hannę i Wacława Balceraków, Mariannę i Sylwestra Jeżyńskich, Grażynę i Juliana Czerwińskich
Józefę, Grzegorza i Bogdana Busmów oraz Władysława Mąkę
Jana, Edwarda, Genowefę i Władysława Ołdaków
Kazimierza, Genowefę i Jana Niemyjskich, Annę, Stanisława i Tadeusza Moczulskich, Ks. Stanisława Kurka, Adama Gnatowskiego, Leokadię i Jana Kryńskich, Helenę, Zofię i Henryka Dobrogowskich
Andrzeja Tomaszkiewicza, Lidię Sobieraj
Helenę i Franciszka Tyszków oraz Stanisławę Zdunek
 Tadeusza, Kazimierę, Stanisława i Izabelę Ksionek, Mariana, Jana i Halinkę Stelmachów, Andrzeja Kalicińskiego, Marię Zielińską, Kazimierza, Józefa i Annę Wyszogrodzkich
Eugenię i Jerzego Plasota, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz zmarłych z rodziny Plasota, Hornung, Chęcińskich, Langner, Sitarczuków, Nowaków, Jadackich, Rosłonów, Oleksiaków, Filipczaków, Berskich, Olewiczów, Musielików, Orychów, Suchockich, Rozbickich i Wójcików, Jana i zmarłych z rodziny Krawczykowskich, Sapierzyńskich, Sierpińskich i Gęsickich, Kazimierę i Stefana Piwko, Józia, Czesława, Teresę, Mieczysława i Celinę Skoniecznych oraz zmarłych z rodziny Piwko, Mikuli, Dąbrowskich i Kacprzaków, Henrykę, Romana i Henryka oraz zmarłych z rodziny Komorków, Sajdków, Kozłowskich, Potyrów i Czarniaków, Genowefę i Stanisława oraz zmarłych z rodziny Kostrzewów, Szewczaków, Smoderków, Lucynę Rogala, zmarłych z rodziny Zawadzkich i Byk, dzieci nienarodzone oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 Karolinę i Józefa Kucharków, Leokadię i Stefana Danaj
Halinę i Stanisława Grabowskich
Stanisławę i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Szymańskich i Zielińskich, Marię Buczek, Alinę i Krzysztofa Stefańskich oraz Barbarę Drabecką
Jadwigę i Franciszka Chojeckich, Barbarę oraz dziadków Chojeckich i Mieścickich, Stefanię i Wincentego Adamców, dziadków Adamców i Budzyńskich, Jamesa Esbranda
Jana Rembelskiego
Apolonię, Tadeusza, Kazimierę, Józefa, Stefana i Jana Kacprzaków oraz Władysława Mąkę
Bogumiłę Puławską, Genowefę i Kazimierza Ejnik, Genowefę Malinowską, Józefę i Jana Poreda
 Zofię i Stanisława Kuzińskich, Tadeusza Mikuli oraz zmarłych z rodziny Mikuli i Tymińskich
Stefanię i Henryka Kałuskich
Wiesławę Pazio oraz zmarłych z rodziny Pazio i Maliszewskich
Jerzego, Helenę i Edmunda Krajewskich, Bogumiłę Lendzion
zmarłych z rodziny Kamińskich, Błaszczaków i Gołaszewskich
Eugenię i Czesława Pogorzelskich, Marcjannę, Józefa i Antoniego Toczyskich, Janusza Gałązkę, Janinę, Czesława i Stanisława Pieńkowskich oraz zmarłych z rodziny Pogorzelskich, Toczyskich i Rutkowskich
Bogumiła Kowalskiego, Jadwigę i Stefana Wilków
Stefana, Helenę i Mikołaja Niewiarowskich, Stanisława i Stanisławę Bania oraz zmarłych z rodziny Baniów, Denisów, i Niewiarowskich
Wiesława Polewaczyka
Annę Wójcik i zmarłych z rodziny Cioków, Wójcików i Sobolewskich
Helenę i Jana Dąbrowskich, ich rodziców, Annę i Józefa Małczaków, ich rodziców, Marię i Zdzisława Kur oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Olędzkich, Małczaków i Wiechetków
 zmarłych z rodziny Nawrockich, Królaków i Graczyków
Stefanię i Józefa Górków, Andrzeja, Krystynę i Kazimierza Ruta
Mariannę, Irenę, Stanisława, Antoniego i Franciszka, dziadków oraz zmarłych z rodziny Godlewskich i Jaźwińskich
Marię i Andrzeja Klimkiewiczów, Eugenię i Mariannę Napiórkowskie
Franciszka i Stefanię Czosneckich, Mieczysława i Janinę Perepeczo, zmarłych z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Tatianę, Aleksandra, Sergieja, Marię, Adama, Aleksandra i Barbarę Boguszewicz, Olgę, Antona, Wiktora, Michała i Bronisławę Draczan, Michała Kostiuczenko
 Ks. Mariana, Jadwigę i Eugeniusza Olszewskich, Czesławę Rogulską
Wiesława Elcesera, zmarłych z rodziny Elceser, Antoniego i Michalinę Bożyk oraz zmarłych z rodziny Bożyków
Mirosławę i Zygmunta Woźniaków
Władysława Banaszka oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Dąbrowskich
Annę i Władysława Gańko
Bożenkę i Krzysztofa Klimków
Ks. Mariana Piotrowskiego, Franciszka, Paulinę, Reginę, Stanisława, Tadeusza, Sławomira, Kazimierza, Władysława, Hannę i Aleksandrę Piotrowskich, Ignacego, Mariannę, Macieja, Krystynę, Janusza, Władysława, Stefanię, Janinę, Marka i Jana Zawadzkich
Franciszka i Balbinę Krajewskich, Eleonorę i Wacława Rudników, Genowefę, Leonarda i Jakuba Mikułanów, Sabinę, Ignacego i Grzegorza Zalewskich
 zmarłych z rodziny Godlewskich, Kamińskich, Łuniewskich i Kruk
Jerzego Karwackiego i jego rodziców, Jana Brzostka i zmarłych z rodziny Brzostków
Stefana i zmarłych z rodziny Wąsowskich, Szymanowskich, Żelazowskich, Świętochowskich, Stolarów, Roguskich, Chendoszków i Wielądków
Leokadię Danaj, Stefana i Mieczysława oraz zmarłych z rodziny Dębkowskich i Danajów
Zygmunta, Zofię i Józefa Biesiada, Mariannę, Jana i Stanisława Łempickich oraz Piotra Grużewskiego  
 zmarłych z rodziny Bogumiłów, Parysów i Kochanowskich
Anielę, Aleksandra i Andrzeja Jałbrzykowskich, Irenę i Jana Żebrowskich, Aleksa Boguskiego, Ks. Lucjana Ładę, Helenę i Czesława Smułków
Stanisława, Celinę i Krzysztofa Bala, Grażynę i Krzysztofa Łaszewskich
Stanisława Stańczaka, Mieczysława Kruka
Halinę i Mieczysława Sobczaków, Annę i Aleksandra Czajkowskich, zmarłych z rodziny Malinowskich, Sobczaków, Czajkowskich i Wojdów
Helenę, Edwarda i Janusza Sokalskich, Grzegorza Borensztajna, Andrzeja Pilewskiego, Barbarę Rogala, Bronisławę, Bolesława i Czesława Radzińskich, Marię, Bronisława, Tadeusza, Stanisława i Marka Dawidowiczów, Michalinę Szyszko, Marię Bazylewicz, Krystynę Kos, Zofię Rybałtowską, Jadwigę Kwiatkowską, Irenę Pankiewicz, Eugenię Plasota, Stanisławę Tkacz, Annę Szczęsną, Anielę Szczechura, Anielę Kosmanowicz, Reginę Jackiewicz, Annę Plaskota, Czesławę Kusiak, Helenę Redo oraz dzieci nienarodzone
Paulinę i Stanisława Bobrukiewicz
Sabinę i Feliksa Dubasów, Mariannę, Jana i Danutę Rzemienieckich, Melanię i Józefa Walentynowiczów, Ks. Cypriana Łozowskiego
Stanisława Bancerza, Aleksandra, Sabinę i Jana Nozderków, Aleksandra, Stanisławę, Władysława i Władysławę Floryszczyków
Włodzimierza Skłodowskiego
 Krzysztofa Kostro, Jana i Mariannę Skaradzińskich, Witolda i Mariana Kostro
Tadeusza Rukata oraz zmarłych z rodziny Okońskich
Teodozję i Tadeusza Kiełków, Aleksandrę i Aleksandra i zmarłych z rodziny Gajewskich, Annę i Czesława i zmarłych z rodziny Kiełek
Mariannę i Czesława Golis, Włodzimierza Szarego oraz zmarłych z rodziny Golisów, Maciołków i Szarych
Włodzimierza-Henryka Soszyńskiego, rodziców, dziadków oraz zmarłych z rodziny Soszyńskich i Frączków
zmarłych z rodziny Piotrowskich i Stępnowskich
Piotra, Czesława i Stefana Sztajerwald, Jadwigę, Stefanię i Stanisława Dziechciarskich, Stanisławę, Józefa i Lucjana Szymanowskich, Janinę i Edwarda Turlej, Edwarda Wilka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Stanisława Lipka-Auguścika, Władysławę i Stanisława Matusików
Wacława Szulima, Genowefę i Jana Kacprzak, Stanisława, Feliksę i Apolonię Szulim, zmarłych z rodziny Szulimów i Kacprzaków
 Antosia Lasockiego, Teresę, Krystynę i Henryka Lasockich oraz zmarłych z rodziny Lasockich i Stefańskich, Zofię i Wiktora Magielewskich, ich dzieci Edmunda, Zdzisława i Eugeniusza oraz zmarłych z rodziny Magielewskich i Rytelów, Helenę i Stanisława Błaszczyków, Janinę i Wacława Szymańskich, Leokadię Błaszczyk, Józefa Niepiekło, Antoniego Pełszyka
Andrzeja i Rafała Birków, Artura Kura
Genowefę i Kazimierza Dąbkowskich, zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Nienałtowskich
Stefana Roguskiego, Stefanię i Stanisława Wyszołmirskich
zmarłych z rodziny Godlewskich i Kleszczewskich
Cezarię, Stanisława, Tadeusza i Wacława Stefaniuków
Kazimierza Niemyjskiego, Leokadię Dauksza, Bolesława Stefaniuka, Pegi Szroder
Edwarda Lewandowskiego i jego rodziców
zmarłych z rodziny Urbanowskich, Śliwowskich, Kulasińskich, Kilańskich oraz Katarzynę Biegaj
zmarłych z rodziny Chojnowskich, Kurpiewskich, Jankowskich, Sokołowskich i Czarniawskich
Andrzeja, Czesława, Edwarda, Weronikę i Antoniego Pazio, Genowefę Gumienną
Leokadię, Ewę, Bolesława, Mieczysława i Adama Jarzębskich, Ireneusza Siemaszko
zmarłych z rodziny Niewiadomskich i Pliszków
Bolesława, Lucjana i Czesławę Pliszka, Zdzisława, Wacława, Józefę i Franciszkę Niewiadomskich, Czesława i Władysławę Piechowicz, Genowefę Malinowską, Romualda Malickiego
Reginę i Czesława Roguskich, Wojciecha Woźnicę, Ewę Seremak, Basię i Bogusława Chędoszko i zmarłych z rodziny Lewandowskich
Krystynę Pałaszewską, Jadwigę Kwiatkowską, Ks. Piotra Pawlukiewicza, Mariannę Dudek, Martę Jakubczyk
Stanisławę i Lucjana Godlewskich, o łaskę nieba dla dzieci nienarodzonych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Helenę i Jana Komor, Władysławę, Kazimierę i Jana Komorów, Rozalię, Mariannę, Józefa, Franciszka, Jadwigę, Stanisława, Jerzego i Zdzisława Gąsiewskich 
Halinę, Czesławę i Stefana Zawadzkich, Alicję Kierył, Radosława Zawadzkiego
Mieczysława Szewczuka, zmarłych z rodziny Szewczuk i Pawluk, Bogdana Snopkowskiego
Jana Lewandowskiego i Teresę Krzesińską
Ks. Józefa Tuza, Władysławę Szczotka, jej rodziców, Jana Osińskiego, jego rodziców, Kazimierza Łazarza i jego rodziców oraz Kazimierę Filakównę
Zofię i Kazimierza, Zygmunta i Adama Bissów, Władysławę, Marcina i Józefa Serafin, Bronisława, Józefę i Stanisława Kozinów
Teresę i Józefa Kalinowskich, Mariannę i Franciszka Wierzbów
Witolda, Irenę i zmarłych z rodziny Puławskich i Chmielewskich, Barbarę, Wojtka i Witolda Chmielewskich, Zofię i Mieczysława Chmielewskich, Mieczysława i Jadwigę Kucińskich, zmarłych z rodziny Pińkowskich 
 Eugeniusza Żak, zmarłych z rodziny Żak, Stanisława, Aleksandrę i Bożenę Pyza, Janusza Banaszka
zmarłych z rodziny Grzeszków, Korzepów, Kleczyńskich
Wacławę, Edwarda, Stanisława i Zbigniewa Tymińskich, Anielę, Stanisławę i Henryka Skłodowskich
Jolantę i Mariana Rybałtowskich, Helenę i Stanisława Kurowickich, zmarłych z rodziny Rybałtowskich i Kurowickich
Władysławę, Jerzego, Zbigniewa i Janusza Pełków
Czesławę, Aleksandra i Ryszarda Kusiaków, Eugenię Świdzińską, Barbarę Cichocką oraz zmarłych z rodziny Chormańskich i Demiańczuków
Helenę i Stanisława Pliwków, Helenę i Kazimierza Cuch
Zygmunta i Witolda Świerżewskich i zmarłych z rodziny Godlewskich i Świerżewskich
 oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Módlmy się
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
lub
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia † prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
lub
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasz, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo!

 

Wypominki cz. II