Wydarzenia

14 cze 2024

Mała Arabka Karmelitanka
Msza św. o Duchu Św.

Mała Arabka Karmelitanka <br />Msza św. o Duchu Św.

W każdy II piątek miesiąca
o godz. 18:00
zapraszamy
na Mszę św. wotywną o Duchu Św.
i adorację Najśw. Sakramentu
połączoną z Litanią do Ducha Św. 

Nabożeństwo oparte jest na objawieniach 
św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, 
nazywanej Małą Arabką,

karmelitanki bosej, stygmatyczki
pochodzącej z Palestyny.
Więcej informacji tutaj.
 

W  środę 15 maja 2024 roku
nasza Parafia otrzymała
Relikwie Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego,
Karmelitanki Bosej,
stygmatyczki,
zwanej Małą Arabką.


Relikwie przekazały nam Siostry Karmelitanki
z Klasztoru Mniszek Bosych
Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
w Dysie pod Lublinem.

Więcej informacji tutaj.

 


Modlitwa Małej Arabki
do Ducha Świętego

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie!
Amen.

 

Klasztor Sióstr Karmelitanek w Betlejem 

Więcej informacji tutaj.


Maria od Jezusa Ukrzyżowanego:
Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego,
będzie Mnie szukał
i znajdzie Mnie
.

«Przyjmując Komunę świętą, czułam się uniesiona miłością Boga. Miłość mnie do czegoś popychała, a ja nie wiedziałam do czego. Zwróciłam się ku Duchowi Świętemu i zawołałam: „Oświeć mnie, Ty, który udzieliłeś światła apostołom, prostaczkom; ja jestem niczym, oświeć mnie. Chcę tylko tego, czego pragnie Jezus”.
Nagle widzę siebie w głębokiej nocy pomiędzy rozpadlinami, zwierzętami, które mnie gryzą. w ciemności nie mogę zauważyć dołów i zwierząt. Wzywam ognia i światła Ducha Świętego. Pojawia się promień, by mnie prowadzić, i jak w mgnieniu oka w tym promieniu widzę całe swoje grzeszne życie; i gdyby trzeba było, miałabym odwagę wyznać je przed całym światem. Jednocześnie czułam się rozpalona miłością, a moje serce topiło się jak wosk przy ogniu i zawołałam do Boga: „Panie, wystarczy, już nie mogę!”
I ujrzałam przed sobą gołębicę, a nad gołębicą kielich, z którego się przelewało, tak jakby wewnątrz kielicha było źródło, a to, co wylewało się z kielicha, zraszało gołębicę i obmywało ją. i usłyszałam głos, który wychodził ze wspaniałego światła i powiedział:
„Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką Mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego, będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych, obudzi tych, którzy śpią”.
Powiedziałam więc: „Panie, co mogę zrobić? Nikt mi nie uwierzy!” A głos mi odpowiedział: „Kiedy nadejdzie chwila, Ja uczynię to wszystko, a ty będziesz niepotrzebna”. i wszystko zniknęło, a moje całe serce pozostało rozpalone miłością.»
(Relacja z ekstazy, 18.05.1875 r.,
bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)
Więcej informacji tutaj.