Wydarzenia

20 paź 2018

Projekt aranżacji wnętrza kościoła

Projekt aranżacji wnętrza kościoła

Prace związane z remontem kościoła

Przedstawiony poniżej projekt nowej aranżacji kościoła związany jest z kończącymi się pracami, które zostały przeprowadzone dla poprawienia wentylacji i ogrzewania kościoła. 
Dotychczas zostały wykonane następujące inwestycje:

Termomodernizacja kościoła

docieplenie dachu nad zakrystią i korytarzami prowadzącymi do prezbiterium
dach nad tymi pomieszczeniami został docieplony wełną mineralną zabezpieczoną płytami gipsowymi;
w ten sposób zostało docieplone pomieszczenie zakrystii oraz uzyskano pomieszczenia na maszynownie wentylacyjne
docieplenie okien
ograniczono do minimum możliwość napływu zimnego powietrza przez witraże i okna nad prezbiterium
na zewnątrz witraży zamontowano nowe okna aluminiowe (aluminium ciepłe) oszklone szybą zespoloną, przeciwwłamaniową i termoizolacyjną
w pracach wykończeniowych koniecznych po montażu okien zewnętrznych uwzględnione zostało docieplenie płaszczyzn ram stalowych witraży i glifów okiennych; wykonane prace zmieniły na plus wygląd zewnętrznych elewacji
zostały zamontowane dwa nowe witraże, których brakowało w głębi prezbiterium
wszystkie okna nad prezbiterium zostały wymienione na nowe, aluminiowe (aluminium ciepłe) z szybami zespolonymi i o wysokim współczynniku termoizolacji
docieplenie drzwi
w celu ograniczenia napływu zimna zostały zamontowane we wszystkich wejściach dodatkowe drzwi drewniane
w tylnej części kościoła zostały wykonane wiatrołapy
w wejściu głównym metalowe drzwi zostały przeniesione na zewnątrz wejścia do kościoła i w ten sposób powstała niewielka kruchta
instalacja systemu wentylacyjno-grzewczego
zamontowano system kanałów powietrza nawiewnych i wyciągowych po obu stronach kościoła
zamontowane zostały 2 centrale obsługujące system wentylacyjno-grzewczy: jedna o większej mocy w pomieszczeniu nad zakrystią oraz druga w pomieszczeniach na wieży
w tylnej części dachu nad zakrystią zamontowano czerpnię i wyrzutnię powietrza
dzięki zamontowanemu systemowi powinna nastąpić poprawa w wentylacji i dociepleniu budynku kościoła oraz osuszeniu i zapobieganiu zagrzybienia ścian
rozbudowa kotłowni
ze względu na nowy system grzewczy została rozbudowana kotłownia na plebani
dodany został nowy piec gazowy, aktualnie obsługujący wyłącznie kościół
zamontowanie fotowoltaiki
na dachu kościoła został zamontowany system ogniw fotowoltaicznych
wewnątrz budynku został zamontowany nowy dwubiegunowy licznik energii elektrycznej oraz siłownik obsługujący ogniwa
wymiana żarówek na energooszczędne
wszystkie żarówki w kościele zostały wymienione na energooszczędne typu LED
podczas planowanych prac malarskich w prezbiterium zostaną wymienione reflektory halogenowe również na energooszczędne
Dotychczasowe inwestycje zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja kościoła św.  Kazimierza Królewicza w Kobyłce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Priorytetu IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4,2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 560673,93 zł w tym dofinansowanie wynosi 421872,74 zł oraz wkład własny Parafii wynosi 138801,19 zł.

Planowane dalsze prace

Projekt koncepcyjny nowej aranżacji wnętrza kościoła
opracowany przez architekt Joannę Szymańską

zobacz tutaj

obudowanie kanałów wentylacyjnych
wykonanie obudowy z płyt gipsowych maskującej zamontowane kanały wentylacyjne
malowanie kościoła
prace malarskie według kolorystyki zaprojektowanej przez architekta
demontaż drewnianej zabudowy przy obrazie Pana Jezusa Miłosiernego
przebudowa prezbiterium
przeniesienie drewnianego Krzyża i figur Matki Bożej i Św. Jana na łuk tęczowy nad prezbiterium
zawieszenie nowego Krzyża i przeniesienie tabernakulum pod Krzyż
wykonanie szklanej złotej mozaiki na ścianie za tabernakulum
przeniesienie obrazu Św. Kazimierza i dodanie obrazu MB Ostrobramskiej w kamiennych nastawach ołtarzowych
przebudowa ołtarza Miłosierdzia Bożego
wykonanie kamiennej nastawy ołtarzowej dla obrazów "Jezu Ufam Tobie", Św. Jana Pawła II i Św. Faustyny
wykonanie szklanej złotej mozaiki na całej ścianie z obrazem "Jezu Ufam Tobie"
przebudowa ołtarza MB Nieustającej Pomocy
wykonanie kamiennej nastawy ołtarzowej
dodanie nowych obrazów: Św. Józefa i Sł. Bożego Kard.  Stefana Wyszyńskiego
utworzenie kaplicy MB Częstochowskiej
przeniesienie obrazu MB Częstochowskiej do kamiennej nastawy ołtarzowej pod bocznym chórem za filarami
zamontowanie szklanych drzwi ze szkła matowego rozsuwanych przy otwartym kościele
wstawienie nowych ławek by umożliwić całodzienną adorację w kaplicy, gdy kościół jest zamknięty
ustawienie Figury MB Fatimskiej między filarami od wewnętrznej strony kościoła

 

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w naszym kościele zwracamy się z prośbą do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz każdego kto ma możliwości wsparcia prowadzonych inwestycji o dokonanie odpisu od podatku "Darowizny na cele kultu religijnego". 
Zgodnie z przepisami podatkowymi „darowizna na cele kultu religijnego” może wynieść do 6% dochodu uzyskanego przed opodatkowaniem. 
Aby darowiznę można było odliczyć od dochodu musi ona być dokonana przelewem bankowym.
Wpłatę można dokonać na konto Parafii. 
Numer konta:   68 8015 0004 0061 8612 2045 0001
Tytułem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.