Intencje mszalne

26 wrz 2021

Wspólnoty Różańcowe

Wspólnoty Różańcowe

Ogłoszenia
26 września 2021
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska apostolstwa modlitwy — październik 2021:

  Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze: 
  Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od piątku 1 października.
  Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 3. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa I Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 4. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 5. We wrześniu dyżur przed popiersiem Św. Jana Pawła III Rodzinna Róża Różańcowa p.w. Św. Judy Tadeusza
  Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy.
  W październiku prosimy o opiekę VI Rodzinną Różę Różańcową p.w. NMP Fatimskiej.
 6. We wrześniu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę miesiąca, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła III Rodzinna Róża Różańcowa p.w. Św. Judy Tadeusza. 
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W październiku prosimy, by do modlitw licznie włączały się wszystkie wspólnoty różańcowe.
 7. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.