Intencje mszalne

27 gru 2020

Wspólnoty Różańcowe

Wspólnoty Różańcowe

Ogłoszenia
27 grudnia 2020
ostatnia niedziela miesiąca

spotkanie
Kół Żywego Różańca
Rodzinnych Róż Różańcowych
i Apostolatu Margaretka

 

 1. Intencja papieska apostolstwa modlitwy — styczeń 2021:
  Braterstwo ludzkie: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 
 2. Przypominamy o zmianach tajemnic od piątku 1 stycznia. Osoby, które odmawiają pierwsze tajemnice Radosne w danym miesiącu odmawiają również modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś MarioChwała Ojcu).
 3. Prosimy zelatorów o przypomnienie wszystkim członkom swojej Róży jaką tajemnicę w tym miesiącu powinni rozważać, pamiętajmy zwłaszcza o osobie, która rozważa 1. Tajemnicę Radosną, aby odmawiała codziennie modlitwy wstępne.
 4. W sprawach związanych z prenumeratą czasopisma „Różaniec” prosimy o kontakt w zakrystii. 
 5. W tym miesiącu, w grudniu dyżur przed popiersiem Jana Pawła II pełniło II Koło Żywego Różańca Św. Kazimierza Królewicza.
  Dziękujemy za dbanie o czystość, za troskę o kwiaty i wymianę zniczy.
  W styczniu prosimy o opiekę III Koło Żywego Różańca Św. Maksymiliana Kolbe.
 6. W grudniu modlitwy różańcowe, które odmawiane są w każdą środę miesiąca, I Piątek miesiąca, I Sobotę miesiąca oraz III Piątek miesiąca prowadziła VIII Rodzinna Róża Różańcowa p.w. Miłosierdzia Bożego oraz VII Rodzinna Róża Różańcowa p.w. Św. Jana Pawła II.
  Dziękujemy wszystkim prowadzącym modlitwy.
  W styczniu modlitwy będzie prowadziło I Koło Żywego Różańca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
  Serdecznie prosimy, aby licznie włączać się do modlitwy.
 7. Wszystkie osoby, które dopisały się do Kół oraz Róż Różańcowych, a nie mają jeszcze legitymacji proszone są o kontakt ze swoim zelatorem lub ks. Proboszczem.