Ogłoszenia parafialne

22 mar 2020

IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce Bp Romuald Kamiński podtrzymuje dyspensę udzieloną od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. aż do odwołania oraz zachęca do uczestniczenia w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Przypomina, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób (w tym pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję Mszy Św.). Przypomina też, o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii.
  Pełna treść komunikatu tutaj.
  Prosimy wszystkich Parafian o odpowiedzialne stosowanie rozporządzeń wynikających z ciągle wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w rodzinach i indywidualną oraz za pełne troski i odpowiedzialności zachowanie w naszej wspólnocie parafialnej.
 2. Ze względu na stan epidemii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych oraz rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży są odwołane.
  Zachęcamy do korzystania z nauk rekolekcyjnych prowadzonych w internecie i innych środkach społecznego przekazu.
  Polecamy rekolekcje śp. Ks. Piotra Pawlukiewicza, który wczoraj przeszedł do wieczności.
 3. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia.
  W tym dniu obchodzimy także 28. Rocznicę powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  W naszej Parafii w sposób szczególny będziemy modlić się za Niewolników Miłości Maryi, którzy rok temu dokonali Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję według wskazań Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz za osoby składające Akt zawierzenia w Parafii MB Królowej Polski w Wołominie.
 4. W Wielkim Poście w czasie trwania epidemii zachęcamy do modlitwy adoracyjnej zwracając uwagę na unikanie zbyt wielkiej liczby uczestników /powyżej 50 osób/:
  • ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU – codziennie od godz. 15:00 do Mszy św. wieczornej;
  • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – codziennie o godz. 15:00; 
  • GORZKIE ŻALE – w niedziele o godz. 17:15;
  • SUPLIKACJE – codziennie po Mszy św. wieczornej;
  • DROGA KRZYŻOWA – w piątki – odwołana w czasie epidemii.
  Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcową w domach w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia - codziennie o godz. 20:30.
 5. Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II z Chorągwi Miłosierdzia Bożego w Ząbkach zaprasza do udziału w EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ, która wyruszy w piątek po Mszy św. o godz. 20:00 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Trasa do pokonania pieszo, w samotności i ciszy rozważając stacje Drogi Krzyżowej wynosi 31 km /przez Zielonkę, Kobyłkę i Stefanówkę, Ossów, Turów i Zielonkę Bankową/. Powrót na Mszę św. poranną w Ząbkach. Koszt pakietu uczestnika wyn. 20 zł.
  Informacje i zapisy na stronie tutaj.
 6. Zbiórka na pomoc w leczeniu i rehabilitacji pozostającego w śpiączce Piotra Sztajerwalda została przeniesiona na późniejszy termin.
  Prosimy o modlitwę w intencji chorego i jego rodziny.
  Można w dalszym ciągu pomóc przekazując 1% podatku: 
  KRS: 0000270809 CEL: Sztajerwald 13332
  lub wpłacając na konto fundacji Avalon:
  Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  Tytułem: Sztajerwald, 13332

 7. W najbliższym czasie zawieszone są piątkowe dyżury wolontariuszy CARITAS. W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny /kom. 601 243 901/.