Ogłoszenia parafialne

25 gru 2018

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Wszystkim Parafianom i naszym Gościom,
życzymy obfitości Bożych darów:
pokoju, który rodzi się
z pojednania z Bogiem i ludźmi
oraz mocy i radości,
które pochodzą od Boga obecnego pośród nas.

 1. W imieniu całej wspólnoty parafialnej składamy podziękowania pp. Małgorzacie i Włodzimierzowi Śliwińskim - za podarowanie tegorocznych choinek oraz wszystkim, którzy trudzili się przy świątecznych dekoracjach w naszej świątyni: naszym zakrystiankom paniom Krystynie i Zofii oraz Ryszardowi Zielińskiemu, Krzysztofowi i Tomkowi Złotkowskim, Sylwii, Krzysztofowi i Tadeuszowi Matejek, Henrykowi Pazio, Franciszkowi Baltaziukowi, Jackowi Ksionek, Jakubowi Rybałtowskiemu, Łukaszowi Wierzbickiemu, Bartoszowi Dąbrowskiemu, Łukaszowi Jurczuk oraz młodzieży z Ruchu Światło – Życie.
 2. Wszystkich Parafian zapraszamy na PASTERKĘ — uroczystą Mszę św. sprawowaną o północy w Noc Bożego Narodzenia.
 3. W Dzień Bożego Narodzenia Msze św. będą o godz. 08:00, 10:00, 11.30 i 13:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.
 4. W II Dzień Świąt Msze św. będą według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w II Dzień Świąt są przeznaczone na Fundusz budowy nowych świątyń w naszej Diecezji.
 5. W niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny. Msza św. o godz. 13:00 będzie sprawowana w intencji małżeństw, które w tym roku obchodzą Jubileusz. Można zamawiać intencje na Mszę św. zbiorową za Jubilatów.
 6. Członków Kół Żywego Różańca, Rodzinnych Róż Różańcowych i Apostolatu Margaretka zapraszamy na spotkanie połączone z dzieleniem się opłatkiem w niedzielę po Mszy św. o godz. 13:00.
 7. W niedzielę po Mszy św. wieczornej ok. godz. 19:00 zapraszamy na Charytatywny Koncert Kolęd organizowany na rzecz pomocy dla Agnieszki Kostrzewa, która walczy z białaczką. Wystąpią: Anna Szarek - wybitna wiolonczelistka, Joanna Korzeniowska z zespołem, Miejski Chór CANTANTI i inni artyści.
  Informacje nt. prowadzonej zbiórki są tutaj oraz na stronie Fundacji POMAGAM.PL. 
 8. Spotkanie świąteczne i agapa dla ministrantów i lektorów będzie w sobotę o godz. 12:00.
 9. W niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na remont kościoła w ramach tacy gospodarczej.
 10. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w naszym kościele zwracamy się z prośbą do osób prowadzących działalność gospodarczą o dokonanie odpisu od podatku "Darowizny na cele kultu religijnego". Zgodnie z przepisami podatkowymi „darowizna na cele kultu religijnego” może wynieść do 6% dochodu uzyskanego przed opodatkowaniem. Aby darowiznę można było odliczyć od dochodu musi ona być dokonana przelewem bankowym. Wpłatę można dokonać na konto Parafii. 
  Numer konta:   68 8015 0004 0061 8612 2045 0001
  Tytułem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.